Samisk nasjonaldag 

Saemiej åålmegebiejjie

samiske flagg

Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen

Barn som feirer samisk nasjonaldag

Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen

SÁMI SOGA LÁVLLA

Sámi soga lávlla (nordsamisk), Sámevierrega lávla (lulesamisk), Saemie eatnemen vuelien (sørsamisk), eller Samefolkets sang (norsk) er navnet på den samiske nasjonalsangen. Les mer om den samiske nasjonalsangen og hør den her.