Samisk nasjonaldag 

Saemiej åålmegebiejjie

samiske flagg

Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen

Sámi Soga Lávlla ja Sámi eatnan duoddariid

Sámi soga lávlla/Sámevierrega lávla/Saemie eatnemen vuelien/Samefolkets sang (norsk) er den samiske nasjonalsangen. Sámi eatnan duoddariid/Sámeednam duoddarjit/Saemien eatnemen guevtelh er den samiske nasjonaljoiken. Les mer om og hør på dem her.

Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen