Lenkesamling

Språk

Identitet

Utdanning

Duodji/duedtie

Film

Musikk

Samfunn

(Enkelte av linkene er også å finne under andre tema)

Religion

Historie

Næringsliv

Helse

Mat

Fritid

Sápmi i dag

Sannhets- og forsoningskommisjonsarbeid i andre land:

Fortellinger og fordomme

 

  Senter for samiske studier
  UiT Norges arktiske universitet
  Hansine Hansens veg 18
  9019 TROMSØ

  reaidu@uit.no
  Design & utvikling: Sesam
  Reaidu.uit.no