Bidragsytere

Tekst

Torjer A. Olsen, UiT, Senter for samiske studier

Hilde Sollid, UiT, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Åse Mette Johansen, UiT, Institutt for språk og kultur

Lill Tove Fredriksen, UiT, Institutt for språk og kultur

Else Grete Broderstad, UiT, Senter for samiske studier

Jonathan Crossen, UiT, Senter for samiske studier

Camilla Brattland, UiT, Institutt for samfunnsvitenskap

Niklas Labba, UiT, Senter for samiske studier

Kajsa Kemi Gjerpe, UiT, Senter for samiske studier

Kristin Evju, UiT, Senter for samiske studier

Eli-Anita Øivand Schøning, UiT, Senter for samiske studier/Norges arktiske universitetsmuseum

Monica Grini, UiT, Institutt for språk og kultur

Mikkel Berg-Nordlie, OsloMet

Oversettelse til samisk

Arnstein Johnskareng, UiT, Senter for samiske studier

Maja Lisa Kappfjell, UiT, Institutt for språk og kultur

Sandra Maria Nystø Rahka, Nord universitetet, Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur 

Lenker

Anne Birgitte Fyhn, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Logo

Astrid Fadnes, Astrid Fadnes Arkitekt og Skribent

Hovedsamarbeidspartner bilder

Ørjan Marakatt Bertelsen, Bertelsen Foto

Design/teknisk Reaidu

Eli-Anita Øivand Schøning, UiT, Senter for samiske studier/Norges arktiske universitetsmuseum
Silje Sivertsvik, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk