Návuon-Sáhkku

Av: Mikkel Berg-Nordlie, forsker, OsloMet

Kvænangens tradisjonelle sáhkku-variant har blitt bevart for ettertida på grunna av folkelivsgransker Yngvar Mejland fra Nordreisa. Han var sønnesønns sønn av den gamle sáhkku-spilleren Nils Olsen på Haukøya (se introduksjon) og skrev på 1950-tallet en artikkel hvor han gjorde rede for dette gamle spillet.

Det finnes i dag to litt ulike varianter av «Kvænangssáhkku»: Reisa-varianten (Ráisa-sáhkku) og Masi-varianten (Máze-sáhkku). Sistnevnte oppstod da lærer Bernt Pettersen, opprinnelig fra Kvænangen, tok opp sáhkku-spilling i Indre Finnmarks-bygda Máze på 1980-tallet. Pettersen tok utgangspunkt i Mejlands regler, men etter hvert utvikla det seg en egen måte å spille på lokalt i Máze, og egne ord og uttrykk rundt spillet. Det spillet vi kaller «Reisa-varianten» følger også Yngvar Mejlands regler fra 1953, men baserer seg på en anna måte å tolke en passasje i Mejlands regler som er litt uklart skrevet.

Reisa-varianten er den typen sáhkku som er mest basert på flaks med terningene, mens i Máze-varianten er man tvert imot svært fri til å flytte brikkene dit man vil. Ellers er disse to variantene såpass like at vi ikke trenger å gå gjennom dem hver for seg, vi kan i stedet kan ta for oss ulikhetene underveis.

UTSTYR

Brettet
Brettet (sáhkkolávdi) er avlangt og består av tre rader av firkanta felter, tretten felter i hver rad. Spillerne sitter med brettet mellom seg. Langsidene av brettet er vendt mot dem.

Brikkene
Hver spiller har 12 brikker. Disse kalles enten soldater, eller som i Máze ádját og áhkut (bestefedre og bestemødre — entall áhkku og áddjá).  I tillegg er det en brikke i spillet som kalles kongen (gonagas) og som ikke tilhører noen av spillerne når spillet begynner.

Spillerne stiller opp brikkene som vist på bildet: Hver spiller stiller sine tolv soldater på de nærmeste rutene («hjemmeraden»), og holder den første ruta (den lengst til høyre) tom. Kongen settes på det merkede punktet midt på brettet.

Terningene
Spillet spilles med to litt avlange terninger (en bircu, flere birccut) med fire sider. De to siste sidene har butte spisser som terningene ikke kan lande på. På terningenes sider står det skrevet X, I, II og III.

Yngvar Mejlands tegning av sáhkku-utstyr fra 1953 (se litteraturliste).

REGLER

Før spillet begynner
Spillerne kaster terning om å begynne. Den som først får X (sáhkku) får begynne.

Spillernes handlinger
Hver spiller gjør to handlinger når det er deres tur.

  1. Kast terningene: Når du får X på en eller begge terninger kan du velge om du vil bruke X’ene eller kaste terningen(e) med X om igjen inntil du får noe annet.
  2. Beveg brikkene: Det finnes to måter å bevege de vanlige brikkene, dvs. «soldatene» — man kan aktivere en brikke («ta løs» — i Máze boktet, «å vekke») eller man kan med den (vuolgit).

De vanlige brikkene er ved spillets begynnelse ikke «tatt løs», eller etter språkbruken i Máze sier man at de «sover» (oađđit). I Máze-varianten av spillet er det at de sover markert ved at de ligger med langsida ned på brettet.

Før du kan gå med en soldat, må du aktivere den.

Hvis du får en X kan du bruke denne på å aktivere én soldat. Du flytter den da ett felt fram, og om du spiller Mâze-varianten så reiser du den også opp i stående posisjon for å markere at den har “våkna”.

Du behøver ikke aktivere soldatene i noen bestemt rekkefølge, men kan velge fritt hvilken soldat du ønsker å “vekke”. Friheten til å aktivere brikker i den rekkefølgen du vil er helt spesiell for denne typen sáhkku: i andre kjente varianter av spillet må du ta soldatene løs i rekkefølge, fra fremst til bakerst.

Når en soldat først har blitt aktivert så kan du gå med den. Dette gjør du ved å flytte den framover (se «flyttemønster») så mange felt som terningene viser.

På terningene står I for ett flytt, II for to flytt, III for tre flytt. Hvis du ikke vil bruke en X til å ta løs en soldat, så kan du bruke den til å flytte en allerede løsgjort soldat ett felt fram (eller flytte kongen ett felt fram, hvis du kontrollerer kongen). Du kan flytte samme soldat to ganger i løpet av din tur, eller du kan flytte to ulike brikker.

Hovedforskjellen mellom variantene “Ráisa” og “Máze “er som følger: I Ráisa-varianten kan du ikke bruke terningene helt fritt — men du må først bruke dine Xer, så Iere, så IIere, så IIIere. I Máze-varianten kan du bruke terningene i hvilken rekkefølge du måtte ønske.

Spillsett til sáhkku av “Kvænangs-typen”, laga av Bernt Pettersen på 1980-tallet. Foto: Odd Mathis Hætta, fra artikkelen “Samisk avdeling og samiske studenter på Lærerutdanninga i Alta” av Jostein Hansen i Svein Lund et al (reds, 2013) “Samisk skolehistorie 6” (Kárašjohka: Davvi Girji).

 

Flyttemønsteret
Soldatene dine må følge et bestemt flyttemønster når du flytter dem over brettet. De går først mot høyre i din «hjemmerad» av felter. Når de har nådd veis ende der så går de opp på «midtraden». Der går de mot venstre. Ved veis ende går de opp på «fienderaden». Der går de mot høyre. Når de kommer til slutten av den raden, så er det ned på midtraden igjen. Der går de mot venstre igjen, og sånn fortsetter de, rundt og rundt, uten å komme tilbake til hjemmeraden igjen.

Du kan ha flere av brikkene dine stående på samme felt. Dette kan du utnytte taktisk, men det er også forbundet med en viss risiko.

Flyttemønsteret illustrert av Philip Winkelman (Wikimedia Commons).

 

Å slå ut soldater 
Hvis du flytter en av dine brikker inn på et felt der en eller flere av fiendens soldater står, så slår du ut (goddit) alle disse soldatene. Du kan slå ut fiendens soldater uansett om de er aktivert eller ikke. I språkbruken fra Máze kaller man å slå ut brikker som ikke er aktivert for å «drepe på soverommet» (goddit oađđenlanjas).

Kongen
Når du flytter en soldat inn på et felt hvor kongen står, så kaprer du kongen til din hær. Kongen flytter i samme flyttemønster som dine soldater, og er altså bare en soldat som er «til låns» — for selv om kongen ikke kan slås ut, så kan motstanderen når som helst kapre den på samme måte som du gjorde.

Å vinne spillet
Du vinner når motstanderen ikke har soldater igjen. Om motstanderen har kongen, men ingen soldater, har motstanderen like fullt tapt. Sånn sett kan man faktisk si at kongen i denne varianten av sáhkku er verdt mindre enn soldatene: du kan tape selv om du har kongen men så lenge du har en soldat er du fortsatt med i spillet.

 

EKSTRAREGLER

Hasardspill
Spillerne avtaler på forhånd hvor mye hver enkelt soldat er verdt. Når spillet er slutt, betaler taperen like mange ganger den avtalte verdien, som vinneren har soldater igjen. For eksempel: hvis en soldat er verdt én fyrstikk, og det er tre soldater igjen på vinnerlaget når spillet er slutt, da må taperen betale tre fyrstikker til vinneren. 

Like odds
Moderne regel som passer til alle varianter: Hver av spillerne får begynne med at tre av soldatene deres er tatt løs. Dette gjør spillet mindre avhengig av sjanse, og det forhindrer at én spiller blir sittende i mange runder uten å kunne gjøre noe med soldatene sine.

 

Senter for samiske studier
UiT Norges arktiske universitet
Hansine Hansens veg 18
9019 TROMSØ

reaidu@uit.no
Design & utvikling: Sesam
Reaidu.uit.no