fortellinger og fordommer

Et resultat av flere hundre år med kolonisering og fornorskning er at samene ble marginaliserte og usynliggjorte i det norske samfunnet. Dette har ført til at mange fortellinger om og bilder av samisk kultur er preget av forenklinger og eksotifiseringer. Fakta er for noen blitt erstattet med fordommer. 

Maren Uthaug er (samisk/norsk/dansk) tegner og forfatter, og har gitt ut flere bøker med satiriske striper om samer. I sine arbeider søker hun å harselere med fordommer
om (og hos) samer.

Les mer om Marens arbeid her.

Anbefalte nettressurser