Slik bruker du reaidu

Reaidu er delt inn i ulike temaområder. Temaene er valgt på bakgrunn av læreplanene for skolen, rammeplanen for barnehagen og rammeplaner for lærerutdanningene. Temaene er i all hovedsak tverrfaglige og kan således brukes til tverrfaglige prosjekter i undervisning og læring. Et eksempel på dette er at spørsmål om rettigheter kan knyttes til skolefag som samfunnsfag, samfunnskunnskap, historie, geografi, norsk, samisk, KRLE, matematikk, kunst og håndverk/duodji, mat og helse og kanskje enda flere. Temaene på nettsida er ikke organisert utelukkende ut fra skolefagene. Til det er tverrfagligheten et viktigere prinsipp.

Et pedagogisk poeng med Reaidu er muligheten for å gå fra det enklere til det mer kompliserte, fra det grunnleggende til fordypningen. Et annet pedagogisk poeng med Reaidu er knyttet til at gjengse kunnskaper om urfolk og minoriteter gjerne er preget av kunnskapshull og stereotypier. Slik er det også et mål at Reaidu kan bidra til å utfordre stereotypier og fordommer.

Hvert område er presentert slik at du både kan velge å lese litt om hvert tema og fordype deg i et enkelt tema. Reaidu krever i utgangspunktet ingen forkunnskaper. Samtidig kan du bruke Reaidu også om du allerede har kunnskaper om samiske forhold og om samisk samfunnsliv og historie. På hver side presenteres ny kunnskap. Til hvert tema er det koblet en fordypning, slik at du møter henvisninger til forskningslitteratur.

Ettersom mange temaer og begreper er knyttet sammen, vil Reaidu også inneholde en del lenker på tvers av temaene. Dette gjør at det er flere måter å manøvrere seg rundt i Reaidu på.

Under «Skole og utdanning» gir Reaidu en oversikt over samiske tema slik de er beskrevet i rammeplaner og læreplaner. Det er også mulig å bruke denne sida som inngangsport til de ulike delene av Reaidu.

Per i dag har vi ikke laget undervisningsopplegg på Reaidu, men dette planlegges inn i en senere versjon. Dersom tips til undervisningsopplegg er ønskelig, anbefaler vi å ta en titt på denne nettressursen. Våren 2020 ble det innført nye læreplaner for grunnskolen og videregående skole i alle fag. I forbindelse med dette vil siden oppdateres og vi vil legge inn lenker og vise sammenhenger mellom Reaidu og de nye læreplanene.