Dáidda

Kunst Dáidda Kunst i betydningen skapende kreativ virksomhet kommer til uttrykk på mange måter i samiske samfunn. De mange samiske ord og uttrykk som beskriver ulike former for skapende virksomhet og estetiske dimensjoner viser hvor sentralt dette har vært og fortsatt...

Samisk Samfunnsliv

Samisk Samfunnsliv Samisk samfunnsliv er i dag mangfoldig. Det strekker seg tilbake i tid, med tradisjonelle samfunnsstrukterer som har overlevd til i dag, og med organisasjonsliv som går tilbake over 100 år. I dag er forskjellige interesser, som kjønns- og...

Duodji/duodje/duedtie

duodji/duodje/duedtie Duodji/duodje/duedtie beskriver både det å skape noe og det som blir laget. Duodji er på nordsamisk, duodje er det lulesamisk begrepet og duedtie brukes på sørsamisk. På norsk kan begrepet oversettes til å sløyde, mens det som lages kan...