Samisk Samfunnsliv

Samisk Samfunnsliv Samisk samfunnsliv er i dag mangfoldig. Det strekker seg tilbake i tid, med tradisjonelle samfunnsstrukterer som har overlevd til i dag, og med organisasjonsliv som går tilbake over 100 år. I dag er forskjellige interesser, som kjønns- og...

Kunst

Kunst Dáidda Kunst i betydningen skapende kreativ virksomhet kommer til uttrykk på mange måter i samiske samfunn. De mange samiske ord og uttrykk som beskriver ulike former for skapende virksomhet og estetiske dimensjoner viser hvor sentralt dette har vært og fortsatt...