Duodji og dáidda

Duodji, duedtie samesløyd Duodji/duedtie favner både det å skape noe og det som blir laget. Duodji er det nord- og lulesamiske begrepet, mens duedtie brukes på sørsamisk. På norsk kan det oversettes til å sløyde, mens det som lages kan oversettes til sløyd eller...

Kunst

Kunst Dáidda Kunst i betydningen skapende kreativ virksomhet kommer til uttrykk på mange måter i samiske samfunn. De mange samiske ord og uttrykk som beskriver ulike former for skapende virksomhet og estetiske dimensjoner viser hvor sentralt dette har vært og fortsatt...