Velkommen til oppstart med STIL for Grunnskolelærerutdanningen trinn 5-10!
Høsten 2021

 

Vi er stolte over å ønske deg velkommen til studiestart torsdag 12. august 2021!

I forbindelse med situasjonen knyttet til covid-19 blir det likevel en uvant oppstart for oss alle med de begrensninger situasjonen medfører. Vi skal likevel forsøke å være så tilgjengelig for dere som mulig.

Under oppstarten vil du finne trivselsvakter rett innenfor eller rett utenfor hovedinngangen på følgende tidspunkt:

11. august 14.00-15.30
12. august 08.00-15.30
13. august 08.00-14.00
16. august 08.00-11.00
17. august 08.00-09.30
20. august 09.30-11.00
26. august 08.00-09.30

Trivselsvaktene er behjelpelig med å svare på en hel rekke spørsmål som du kan ha som ny student.

Trenger du teknisk hjelp (nettverk, passord/bruker, e.l.)? Se https://uit.no/om/orakelet for mer informasjon og kontaktinformasjon til orakeltjenesten som kan hjelpe deg.

Covid-19

Dette året  blir studiestarten noe annerledes enn tidligere år, men vi håper det skal bli en fin og ikke minst nyttig oppstart for alle. Som dere vil se er en del av oppstarten digital, men på delene med fysisk oppmøte ber vi om at alle følger disse tre grunnprinsippene for å hindre smittespredning:

1. Syke personer skal holde seg hjemme
2. God hånd- og hostehygiene
3. Hold 1 meter avstand

Om du har muligheten til det vil vi også oppfordre deg til å gå eller sykle til campus for å lette trykket på kollektivtrafikken.

 

Trenger du noen å snakke med?
Studentrådgivninga kan hjelpe deg med henvendelser angående blant annet personlige utfordringer, studiemessige forhold (f.eks. mestring, rutiner, motivasjon) eller spørsmål om rettigheter du har som student. 

Om du lurer på noe vedrørende studiet og studiestart kan du kontakte oss på studie-hsl-ilp@hjelp.uit.no eller 77 62 09 00 

Fagvalg

I løpet av den første uken skal du velge fag.

På denne siden finner dere korte videopresentasjon av alle fagene du kan velge. Vi anbefaler at du ser alle filmene selv om du føler deg sikker på hvilke fag du skal velge.

Videre vil det også arrangeres nettmøter med emneansvarlige fredag 13.08. Du kan bruke lenken i programmet under eller på nettsiden med fagvalg for å delta på møtet. Om du vil ha en påminnelse før møtestart kan du også sende inn påmelding på forhånd. Om du allerede nå har et spørsmål du vil stille emneansvarlig så kan du gjøre det på påmeldingsskjema. 

Om du allerede nå har noen spørsmål du vil stille emneansvarlig kan du sende det inn på påmeldingsskjema.

Lykke til med valget!

Valgene må meldes inn på nettskjema innen søndag 15.08.20, kl. 23.59

 

Program for oppstart

Torsdag 12. august

På første del av oppstartem er studentene delt i gruppe 1 til 3. Du skal ha mottatt en epost hvor det står hvilken gruppe du skal være på. Om du ikke har blitt plassert på en gruppe kan du ta kontakt med Silje Sivertsvik (silje.sivertsvik@uit.no).

Gruppe 1

09.30-10.00: Registrering
Sted: Hovedinngang ILP

10.00-11.30: Offisiell åpning
– Informasjon om oppstartsuka
– Cafédialog om å skulle bli lærer
– Informasjon om fagvalg
Sted: rom 1.059 «Didaktikken»

Gruppe 2

11.00-11.30: Registrering
Sted: Hovedinngang ILP

11.30-13.00Offisiell åpning
– Informasjon om oppstartsuka
– Cafédialog om å skulle bli lærer
– Informasjon om fagvalg
Sted: rom 1.059 «Didaktikken»

Gruppe 3

13.00-13.30: Registrering
Sted: Hovedinngang ILP

13.30-15.00Offisiell åpning
– Informasjon om oppstartsuka
– Cafédialog om å skulle bli lærer
– Informasjon om fagvalg
Sted: rom 1.059 «Didaktikken»

 

Felles for alle gruppene: 
På Cafédialogen vil vi stille de tre spørsmålene under, og det er fint om du tenker litt på det før vi møtes:
1. Hvorfor vil du bli lærer?
2. Hva slags lærer vil du bli?
3. Hva må til for at du skal bli en slik lærer?

Torsdag 12. august 

 

På første del av oppstartem er studentene delt i gruppe 1 til 3. Du skal ha mottatt en epost hvor det står hvilken gruppe du skal være på. Om du ikke har blitt plassert på en gruppe kan du ta kontakt med Silje Sivertsvik (silje.sivertsvik@uit.no).

Gruppe 1

09.30-10.00: Registrering
Sted: Hovedinngang ILP

10.00-11.30Offisiell åpning
– Informasjon om oppstartsuka
– Cafédialog om å skulle bli lærer
– Informasjon om fagvalg
Sted: rom 1.059 «Didaktikken»

Gruppe 2

11.00-11.30: Registrering
Sted: Hovedinngang ILP

11.30-13.00Offisiell åpning
– Informasjon om oppstartsuka
– Cafédialog om å skulle bli lærer
– Informasjon om fagvalg
Sted: rom 1.059 «Didaktikken»

Gruppe 3

13.00-13.30: Registrering
Sted: Hovedinngang ILP

13.30-15.00Offisiell åpning
– Informasjon om oppstartsuka
– Cafédialog om å skulle bli lærer
– Informasjon om fagvalg
Sted: rom 1.059 «Didaktikken»

Felles for alle gruppene: 
På Cafédialogen vil vi stille de tre spørsmålene under, og det er fint om du tenker litt på det før vi møtes:
1. Hvorfor vil du bli lærer?
2. Hva slags lærer vil du bli?
3. Hva må til for at du skal bli en slik lærer?

Fredag 13. august

Digital dag – Forberedelse til fagvalg

Før du deltar på nettmøtene anbefaler vi at du går hit og ser videopresentasjonene av fagene du kan velge

Om du lurer på noe som helst eller ønsker mer informasjon om fagene kan du delta på møtene under. Man trenger ikke å melde seg opp på forhånd, men om du vil ha en påminnelse på epost før møtet starter eller allerede nå har noen spørsmål til emneansvarlig kan du bruke lenken «påmelding».

Passord for alle nettmøtene: fagvalg21
Møtene varer inntil 30 minutter. 

09.00: Nettmøte: Naturfag (påmelding) (gå til møte i Zoom)

09.40: Nettmøte: Samfunnsfag (påmelding) (gå til møte i Zoom)

10.20: Nettmøte: Musikk (påmelding) (gå til møte i Zoom)

11.00: Nettmøte: Mat og helse (påmelding) (gå til møte i Zoom)

11.40: Nettmøte: Norsk (påmelding) (gå til møte i Zoom)

12.20: Nettmøte: Engelsk (påmelding) (gå til møte i Zoom)

13.00: Nettmøte: Kroppsøving (påmelding) (gå til møte i Zoom)

13.40: Nettmøte: Matematikk (påmelding) (gå til møte i Zoom)

14.20: Nettmøte: Kunst og håndverk (påmelding) (gå til møte i Zoom)

15.00: Nettmøte: KRLE (påmelding) (gå til møte i Zoom)

15.30: Nettmøte med studiekonsulent. Her kan du ta opp spørsmål om f.eks. fagvalg (påmelding) (gå til møte i Zoom)

Søndag 15. august

Siste frist for å legge inn fagvalg. 

Registrer valgene dine på dette nettskjema (https://nettskjema.no/a/fagvalgglu510kull2021) innen kl 23.59. 

Mandag 16. august

Første del av dagen vil dere få informasjon fra administrasjon og studieledelsen. På disse møtene skal man være i samme gruppe som tidligere. 

Gruppe 1

09.00-10.00: Informasjonsmøte
Sted: rom 2.006

10.15-11.15:  Omvisning på ILP/UIT
Sted: oppmøte ved hovedinngangen på ILP

Gruppe 2

10.15-11.15: Informasjonsmøte
Sted: rom 2.006

11.30-12.30:  Omvisning på ILP/UIT
Sted: oppmøte ved hovedinngangen på ILP

Gruppe 3

10.30-11.30: Omvisning på ILP/UIT
Sted: rom 2.006

11.30-12.30:  Informasjonsmøte
Sted: oppmøte ved hovedinngangen på ILP


Bli-kjent-tur med seminargruppene

Fra denne dagen blir dere delt i 2 nye grupper (seminargrupper) basert på hvilke fagvalg dere har tatt.

Se hvilken gruppe du tilhører her (lenket pdf)

Gruppe A:
Tur i nærområdet
Ta med klær til å gå i marka. Ta også med mat og drikke
Oppmøte: utenfor hovedinngangen til ILP

Gruppe B:
Tur i nærområdet
Ta med turklær etter vær, mat og drikke.
Oppmøte: innenfor hovedinngangen

Mandag 16. august

Første del av dagen vil dere få informasjon fra administrasjon og studieledelsen. På disse møtene skal man være i samme gruppe som tidligere. 

Gruppe 1

09.00-10.00: Informasjonsmøte
Sted: rom 2.006

10.15-11.15:  Omvisning på ILP/UIT
Sted: oppmøte ved hovedinngangen på ILP

Gruppe 2

10.15-11.15: Informasjonsmøte
Sted: rom 2.006

11.30-12.30:  Omvisning på ILP/UIT
Sted: oppmøte ved hovedinngangen på ILP

Gruppe 3

10.30-11.30: Omvisning på ILP/UIT
Sted: rom 2.006

11.30-12.30:  Informasjonsmøte
Sted: oppmøte ved hovedinngangen på ILP

Bli-kjent-tur med seminargruppene

Fra denne dagen blir dere delt i 2 nye grupper (seminargrupper) basert på hvilke fagvalg dere har tatt.

Se hvilken gruppe du tilhører her (lenket pdf)

Gruppe A:
Tur i nærområdet
Ta med klær til å gå i marka. Ta også med mat og drikke
Oppmøte: utenfor hovedinngangen til ILP

Gruppe B:
Tur i nærområdet
Ta med turklær etter vær, mat og drikke.
Oppmøte: innenfor hovedinngangen

Tirsdag 17. august

Workshops i seminargruppene

Gruppe A

09.00-10.30: Kommunikasjon og formidling.
Gruppeoppgave – kreative fremlegg
Sted: rom 2.006

10.45-12.15:  Hva er det å være en god student?
Seminar ledet av erfarne lærerstudenter
Sted: rom 2.006

kl 12.30-15.00: Tid tilgjengelig til selvstendig øving. 
Sted: rom 1.042 

Gruppe B

09.00-10.30: Hva er det å være en god student?
Seminar ledet av erfarne lærerstudenter
Sted: rom 2.072

10.45-12.15:  Kommunikasjon og formidling.
Gruppeoppgave – kreative fremlegg
Sted: rom 2.072

kl 12.30-15.00: Tid tilgjengelig til selvstendig øving. 
Sted: rom 2.072

 

Tirsdag 17. august

 

Workshops i seminargruppene

Gruppe A
09.00-10.30: Kommunikasjon og formidling.
Gruppeoppgave – kreative fremlegg
Sted: rom 2.006

10.45-12.15:  Hva er det å være en god student?
Seminar ledet av erfarne lærerstudenter
Sted: rom 2.006

12.30-15.00: Tid tilgjengelig til selvstendig øving. 
Sted: rom 1.042

Gruppe B
09.00-10.30: Hva er det å være en god student?
Seminar ledet av erfarne lærerstudenter
Sted: rom 2.072

10.45-12.15:  Kommunikasjon og formidling.
Gruppeoppgave – kreative fremlegg
Sted: rom 2.072

12.30-15.00: Tid tilgjengelig til selvstendig øving. 
Sted: rom 2.072

Onsdag 19.08.20

Gruppe A

09.00-10.30: Kreative fremlegg, evaluering og veien videre.
Sted: rom 2.006

Gruppe B

10.30-12.00: Kreative fremlegg, evaluering og veien videre.
Sted: rom 2.006 

 

Onsdag 19 august

Gruppe A

09.00-10.30: Kreative fremlegg, evaluering og veien videre.
Sted: rom 2.006

Gruppe B

10.30-12.00: Kreative fremlegg, evaluering og veien videre.
Sted: rom 2.006  

Ytterligere informasjon: 

Det er mulig å ta digitalt IT/UB kurs på følgende tidspunkter. Finn et tidspunkt som passer i din timeplan og meld deg på:

12. august, 09.15-10.00
13. august, 12.15-13.00
16. august, 09.15-10.00
18. august, 13.15-14.00
20. august, 09.15-10.00