Prosjektmidler 2020 «Program for undervisningskvalitet»

13. februar, 2020

UiT prioriterer å styrke undervisnings- og læringskvaliteten ved egen institusjon. En viktig finansieringskilde for fagmiljøene har vært og er «Program for undervisningskvalitet» i regi av Strategisk utdanningsutvalg. Programmet åpnes nå for søknader for 2020 og vi oppfordrer alle fagmiljøer til å benytte anledningen til å utvikle søknader som kan bidra til å gjøre undervisningen enda bedre. Det legges opp til søknader i tre kategorier: «Utviklingsmidler», «Fyrtårnmidler» og «Utdanningssamarbeid med arbeidslivet».
Søknadsfrist for alle kategorier er 5. juni 2020.

Alle søknader må lastes opp i ephorte: 2020/878


1. Fyrtårnsprosjekt

Status som fyrtårnprosjekt ved UiT Norges arktiske universitet skal henge høyt. Referanserammen for innovasjon og nytenkning er den nasjonale og internasjonale utviklingsfronten innen undervisning, veiledning og bruk av digitale verktøy og læringsressurser. Fyrtårnprosjektet skal gi grunnlag for å søke nasjonal status som «Senter for fremragende undervisning». Det er satt av 2 million kroner til ett enkelt fyrtårnprosjekt.

2. Utviklingsmidler

Utviklingsmidler gis til prosjekter der formålet er å forbedre kvaliteten på studieprogram og emner gjennom å videreutvikle sentrale deler av undervisningsaktiviteter, veiledning og vurdering. For utviklingsmidler åpnes det for at flere fagmiljøer kan gå sammen om én felles søknad. Totalt er det satt av 4 millioner kroner.

Søknadsskjema: Utviklingsmidler – søknadsskjema 2020

3. Nytt i år: «Utdanningssamarbeid med arbeidslivet».

I tillegg lyses det også ut midler til pilotprosjektet «Utdanningssamarbeid med arbeidslivet». Det er satt av 1,4 millioner til prosjektet, og man kan søke mellom kr. 150 000,- og 400 000,- til gjennomføring av prosjekt. Søknadsfristen er også her 5. juni 2020.

For informasjon om alle kategorier med søknadskriterier og søkeprosess følg lenken under:
Utlysning av prosjektmidler «Program for undervisningskvalitet» ved UiT Norges arktiske universitet – Våren 2020

 

Kontaktperson for Utdanningssamarbeid med arbeidslivet:
Førsteamanuensis

Ådne Danielsen
Epost: adne.danielsen@uit.no
Kontor: TEO-1.466

 

Kontaktpersoner
Førsteamanuensis
Ådne Danielsen

Telefon: 776 45621
Epost: adne.danielsen@uit.no
Kontor: TEO-1.466


Seniorrådgiver
Kari Riddervold

Telefon: 776 46380
Epost: kari.riddervold@uit.no
Kontor: TEO-1.452