Prosjektmidler 2019 «Program for undervisningskvalitet»

21. november, 2018

UiT prioriterer å styrke undervisnings- og læringskvaliteten ved egen institusjon. En viktig finansieringskilde for fagmiljøene har vært og er «Program for undervisningskvalitet» i regi av Strategisk utdanningsutvalg. Programmet åpnes nå for søknader for 2019 og vi oppfordrer alle fagmiljøer til å benytte anledningen til å utvikle søknader som kan bidra til å gjøre undervisningen enda bedre. Det legges opp til søknader i to kategorier: «Utviklingsmidler» og «Fyrtårnmidler». Søknadsfristen er 5. april 2019.

Status som fyrtårnprosjekt ved UiT Norges arktiske universitet skal henge høyt. Referanserammen for innovasjon og nytenkning er den nasjonale og internasjonale utviklingsfronten innen undervisning, veiledning og bruk av digitale verktøy og læringsressurser. Fyrtårnstatusen skal gi grunnlag for å søke nasjonal status som «Senter for fremragende undervisning». Det er satt av 2 million kroner til ett enkelt fyrtårnprosjekt. For informasjon om utlysning av Fyrtårnmidler se her: Utlysning av prosjektmidler «Program for undervisningskvalitet» ved UiT Norges arktiske universitet – Våren 2019

Utviklingsmidler gis til prosjekter der formålet er å forbedre kvaliteten på studieprogram og emner gjennom å videreutvikle sentrale deler av undervisningsaktiviteter, veiledning og vurdering. For utviklingsmidler åpnes det for at flere fagmiljøer kan gå sammen om én felles søknad. Totalt er det satt av 4 millioner kroner. For informasjon om utlysning av utviklingsmidler se her: Utlysning av prosjektmidler «Program for undervisningskvalitet» ved UiT Norges arktiske universitet – Våren 2019

Søknadsskjema: Utviklingsmidler – søknadsskjema 2019

 

Kontaktperson for Fyrtårnmidlene:
Ådne Danielsen, faglig leder ved Result
Telefon: 77646178
Epost: adne.danielsen@uit.no

 

Kontaktpersoner
Førsteamanuensis
Øystein Lund

Telefon: 776 45621
Epost: oystein.lund@uit.no
Kontor: TEO-1.466


Seniorrådgiver
Kari Riddervold

Telefon: 776 46380
Epost: kari.riddervold@uit.no
Kontor: TEO-1.466


Tidligere tildelinger