Prosjektmidler 2018 «Program for undervisningskvalitet»

UiT Norges arktiske universitet ved Strategisk utdanningsutvalg lyser ut prosjektmidler for 2018 til styrking av undervisningskvaliteten ved UiT Norges arktiske universitet. I første omgang lyses ut Fyrtårnmidler med søknadsfrist 16. april 2018.

Status som fyrtårnprosjekt ved UiT Norges arktiske universitet skal henge høyt. Referanserammen for innovasjon og nytenkning er den nasjonale og internasjonale utviklingsfronten innen undervisning, veiledning og bruk av digitale verktøy og læringsressurser. Fyrtårnstatusen skal gi grunnlag for å søke nasjonal status som «Senter for fremragende undervisning». For informasjon om utlysning av Fyrtårnmidler se her: Utlysning_fyrtårnmidler_2018

Når det gjelder midler i kategoriene «Utviklingsmidler», «Såkornmidler» og «Organisering og ledelse av studieprogram», så vil disse tidligere etablerte kategoriene ved UiT bli bearbeidet og justert i tråd med nye midler som vil bli utlyst på en nyetablert nasjonal konkurransearena fra og med våren 2018. Den lokale utlysningen ved UiT kommer så snart den nasjonale komiteen som jobber med den nasjonale utlysningen har kommet med sin innstilling. Den foreløpig planen for vår lokale utlysning er utlysning i april med søknadsfrist 1. oktober, med tildeling medio november.

Kontaktperson for Fyrtårnmidlene:

Ådne Danielsen, faglig leder ved Result

Telefon: 77646178

Epost: adne.danielsen@uit.no