ASSURE modelen 

6 steg til god læringsdesign

ASSURE-modellen er et nyttig verktøy som hjelper deg til å strukturere planleggingen. Det finnes selvsagt ingen fasitsvar på hvordan man bør legge opp undervisning, men denne modellen fremhever områder som er viktige å ta stilling til.

Analyze learners

Hvem er studentene dine?
Et vellykket læringsdesign avhenger at du vet så mye som mulig om de som faktisk skal lære noe.

State standards & objectives

Hva forventes det at studentene skal lære?
Du må vite hva som er «destinasjonen» for dine studenters læringsprosess.

Select strategies, technology media & materials

Hvordan skal du gå frem? Finn metoder og verktøy som er relevante og nyttige for hva du vil studentene dine skal kunne.

Utilize technology, media & materials

Hva slags ressurser og materiale kan du bruke? Velg hva du vil benytte for å støtte opp under din planlagte strategi og formidlingsmåte.

Require learner participation

Hvordan får du deltakelse og aktivitet?
Legg til rette for at studentene engasjerer seg i læringsprosessen, både individuelt og som gruppe.

Require learner participation

Hvordan får du deltakelse og aktivitet?
Legg til rette for at studentene engasjerer seg i læringsprosessen, både individuelt og som gruppe.