Program for studieprogram-ledere


I mandatet for studieprogramledere ved UiT vektlegges det at god studieprogramledelse er viktig for å skape helhet og sammenheng i studieprogrammene. Utøving av god ledelse av studieprogramledelse er avhengig av støttende arbeidsrammer, og da rammer som også gjør det mulig for studieprogramledere er å utvikle egen kompetanse. Som et ledd i dette tilbyr
Result et utviklingsprogram i studieprogramledelse. 

Programmet starter 08. november 2022.

 

Fokus for programmet

Studieprogramdesign

Kvalitetsarbeid og evaluering

Mandat og rolle for studieprogramledelse

 

Utviklingsprogrammet er organisert som fysiske samlinger. Disse suppleres av noen korte digitale møtepunkter. De fysiske samlingene vil være organisert utfra et dialogkonferanseprinsipp der det blir gitt faglige forelesinger og praksiseksempler fra studieprogramledernes arbeidshverdag. Det blir satt av god tid til erfaringsutveksling og felles refleksjoner i grupper. Vi er derfor avhengig av deltakelse på samtlige fysiske samlinger.

Deltakerne skal arbeide gjennomgående med eget utviklingsprosjekt som tar utgangspunkt i de muligheter og utfordringer studieprogramlederne har i sitt arbeid som leder. Prosjektet skal presenteres på siste samling i april

DATOER OG STED FOR SAMLINGER

8.nov 2022 kl. 11:30-12:30 - Digital innsjekk

Kort digitalt orienteringsmøte – forventingsavklaringer og introduksjon.

fysisk samling 29. og 30. nov. 2022 på Linken, Tromsø

29. november: Oppstart kl. 10.30
30. november: Avsluttes kl. 14.00

Tema:
– Studieprogramleders rolle og mandat
– Studieprogramleders organisatoriske plassering i kvalitetssystemet

14. des 2022 kl. 11:30-13:30 - digital julelunsj

Tema annonseres senere

fysisk samling 10. jan 2023 på linken, tromsø

10. jan kl. 08:30-15:30

Tema:
Eget studieprogram – et kritisk blikk på læringsutbyttebeskrivelser, læringsaktiviteter og vurderingsformer.
Utvikling av studieprogram

14.feb 2023 kl. 09:00-11:30 - digital innsjekk

Kvalitetsarbeid fra ulike perspektiv:
– Studentenes perspektiv
– Et institusjonelt perpektiv
– Et overodrna perspektiv

FYSISK SAMLING 14.mars 2023 på linken, tromsø

KL. 08:30-15:30

Tema:
– Kollegial veiledning
– Studentevaluering
– Lærerevaluering

23.mars 2023 kl. 11:30-12:30 - digital innsjekk

Tema:
Utviklingsmidler

fysisk samling 25.april 2023 på uit, campus tromsø

Avslutning. Tid og sted kommer. Avslutningen arrangeres på UiT Tromsø.
Tema:
Presentasjon av utviklingsprosjekt

De fysiske samlingene finner sted i Tromsø, på Linken møtesenter og på Campus Breivika. 

Linken møtesenter ligger i Sykehusvegen 23, ved siden av universitetssykehuset og UiT Campus Tromsø

KLIKK HER FOR VEIBESKRIVELSE

KLIKK HER FOR VEIBESKRIVELSE

Programansvarlige

Dette programmet tilbys i regi av RESULT.
For faglige spørsmål, kontakt:

Ragnhild Sandvoll, førsteamanuensis, RESULT.
Lars Aage Rotvold, førstelektor i organisasjon og ledelse, ILP.

For administrative spørsmål, kontakt:
Evita Lill Bergstad, rådgiver RESULT

 

Meld deg på programmet 2022-2023

Klikk på lenken nedenfor for å registrerer deg som deltaker på høstens program for studieprogramledere. 

Programmet er forbeholdt ansatte på UiT som jobber som studieprogramledere, som har mulighet til å delta på alle samlingene. Deltakere bes informere om de har godkjent basiskomeptanse når de søker. Det er maks 30 plasser på dette programmet.

Påmeldingsfrist er 1. september 2022.