Introduksjon

Dette er en ressurs for undervisere ved Universitetet i Tromsø som ønsker å arbeide med forebygging av plagiat i studentarbeider. Vår hovedinspirator for arbeidet med forebygging av plagiat er Jude Carroll. Her finner du et intervju med Jude Carroll fra da hun jobbet ved Oxford Brookes University.

Prorektor for utdanning Wenche Jakobsen ønsker velkommen.Spill Video i eget vindu

Målsettingen med dette kurset er å bidra til økt fokus på metoder som kan hindre at studenter tyr til plagiat eller ubevisst ender opp med å plagiere. Her kan nevnes god opplæring i akademisk skriving og referanseteknikker, økt fokus på læringsprosessene rundt det å skrive, utformingen av skriftlige eksamener og arbeidskrav m.m. Vi ser at plagiatproblematikken ikke er noe som kan løses av den enkelte faglærer alene, eller etter to timer med kurs på Universitetsbiblioteket. Her er det vesentlig at Universitetet i Tromsø tenker helhetlig og jobber med området fra flere synsvinkler, både faglig og administrativt. Dette innebærer blant annet å informere og følge opp studentene, sørge for at prosedyrer og forskrifter behandler temaet på hensiktsmessig vis og tilrettelegge for at faglærere har ressurser og den nødvendige kompetanse for å bidra til plagiatforebyggende arbeid.

Kurset er bygd opp omkring 6 tema. Man kan gå gjennom alle temaene i den rekkefølgen vi har listet dem opp, eller man kan konsentrere seg om de områder man har mest behov for akkurat nå. Hvert tema inneholder en tekst, noen ganger med videoinnslag. I tillegg har vi prøvd å finne fram til noen sentrale spørsmål det kan være verdt å diskutere eller tenke nærmere over. Disse er markert med egne tekstbokser. Helt til slutt i hvert tema har vi laget noen enkle, interaktive kontrollspørsmål, så du kan sjekke hvor mye av innholdet du har fått med deg.

Vi ser for oss at kurset kan følges av den enkelte faglærer, eller grupper av faglærere og andre som ønsker å lære mer om plagiat. Vår erfaring er at emnet egner seg godt til diskusjon fordi de fleste har en eller annen form for erfaring med temaet, og at man derfor kan lære mye av hverandre som går utover det vi får plass til i selve kurset.

Etter å ha jobbet igjennom dette kurset vil du være i stand til å:

  • definere plagiat og identifisere tilfeller av plagiat.
  • foreta kvalifiserte vurderinger av hvilke tilfeller av plagiat som kan håndteres av faglærer og hvilke som skal rapporteres videre.
  • redegjøre for de viktigste årsakene til studentplagiat og avlede konsekvenser av disse for plagiatforebyggende arbeid.
  • planlegge effektive plagiatforebyggende informasjons- og undervisningsøkter.
  • utforme arbeidskrav og eksamensoppgaver som leder studentene bort fra plagiat.

Vi ønsker alle sammen lykke til med kurset og håper at dere ikke nøler med å gi oss tilbakemeldinger. Benytt eget skjema  eller send en epost til en av de kursansvarlige.

 

Print Friendly

This post is also available in: English