Rytmekort

Rytmekort er gode arbeidsverktøy i grunnleggende arbeid med rytme.
På denne siden finner du rytmekort med enkle noteverdier og grunnleggende rytmefigurer, rytmekort med mer avanserte rytmefigurer, og kort der rytmebildet til sammen utgjør en takt i 4/4, 3/4 eller 6/8. Skriv ut, kopier opp og klipp ut, og kortene er klare til bruk.

Tips til læringsaktiviteter med rytmekort finner du under inspirasjon.