Tre over fire

På denne siden finner du øvingsmateriale til arbeid med polyrytmen 3:4. Pdf-fil dukker opp når du klikker på ønsket notebilde. Last ned, skriv ut og syng eller spill!