Fritonalt oppgavemateriale

Her finner du oppgavemateriale som tar for seg noen av de strukturene som er vanlige i ulike former for fritonal musikk. Materialet er ment som et supplement til allerede eksisterende læremateriale.