Musicificium produseres av Maria Medby Tollefsen, universitetslektor i hørelære ved UiT-Norges arktiske universitet, Musikkonservatoriet. Sentrale bidragsytere er Mark Stenersen, programmerer og grafisk designer ved RESULT, UiT- Norges arktiske universitet, og kunstner Aurora Sæterhaug Bye.

Maria Medby Tollefsen

 

Jeg jobber til daglig som hørelærepedagog ved Musikkonservatoriet i Tromsø, hvor jeg har vært ansatt siden 2011. Jeg har de siste årene dedikert mye av min FoU-virksomhet til utvikling av digitalt læremateriale i hørelære. I tillegg til Musicificium lager jeg appen Harmoniske vendinger sammen apputviklerfirmaet MuApps og bloggen PåØret sammen dosent i hørelære og musikkpedagogikk Hilde Blix. Jeg har også gjort noe forskning på dagens musikkstudenters vaner når det gjelder bruk av digitale læringsressurser. Resultatet av dette kan blant annet leses i artikkelen “Digitale læringsressurser i høyere musikkutdanning”, som er publisert i det digitale tidsskriftet JASED.

I tillegg til å være en dedikert hørelærepedagog, er jeg aktiv som dirigent i Tromsøs amatørmusikkliv. Bildet er hentet fra en konsert med Tromsø orkesterforenings janitsjarkorps. For øyeblikket leder jeg Tromsø byorkester, samt et prosjektkor som arbeider mot en stor oppsetning av operaen Carmen høsten 2019.

Les mer om min undervisningsfilosofi, pågående FoU-prosjekter, publikasjoner og konferansebidrag, arbeidserfaring og utdanning på min hjemmeside, mariamedbytollefsen.com. Dersom du har tilbakemeldinger eller spørsmål til nettstedet, kan jeg kontaktes på maria.m.tollefsen@uit.no.

Aurora Sæterhaug Bye

 

Aurora Sæterhaug Bye er født og oppvokst i Kirkenes i Finnmark. Hun er utdannet musiker, med bachelorutdannelse fra Musikkonservatoriet i Tromsø. I dag tar hun mastergradsstudiet i symfoniorkester i Gøteborg, med valthorn som hovedinstrument. Aurora har hele tiden tegnet og malt ivrig ved siden av studiene, og bildene hennes kjennetegnes av sterke farger og det livsglade uttrykket som kan sees i ikonbildene på Musicificium.
I tillegg til å illustrere Musicificium, har Aurora laget bilder til Alexander Aarøen Pedersens Suite “Tyven og kaleidoskopet”, samt til filmen “The Wrath of the Music God”.
Auroras e-postadresse er aurorasbye@outlook.com

 

 

 

 

Mark Stenersen

Mark er grafisk designer med 20 års bakgrunn fra reklamebransjen som Art Director, der han har hatt ansvar for utvikling av alle former for elektronisk og grafisk kommunikasjon. Hans spesielle fagområder er webdesign; UI, UX, GUI og usability design.

Mark har vært ansatt hos UiT- Norges arktiske universitet, UB/RESULT (Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi) siden 2003 og fast ansatt siden 2007. Hovedinteresser – alt er av interesse!

 

Bidragsytere

En stor bukett mennesker har bidratt til å gjøre eksempelbanken så omfangsrik og sjangerbred som den er gjennom å dele sine musikkeksempler med meg.

Takk til:

Min mentor og mitt store forbilde, dosent emeritus i hørelære Niels Eskild Johansen, som generøst har latt meg bruke hans omfangsrike samling med polyrytmiske eksempler, med mer. Takk også for tips og gode råd underveis.

Teoriseksjonen ved konservatoriet i Maastrich, Nederland, for deres samling med gode eksempler på fritonale strukturer og modalitet.

Professor i hørelære ved UiT, Hilde Blix.

Dosent i hørelære ved UiO, Åshild Watne.

Mine bachelor- og masterstudenter for alle gode eksempler dere har bidratt med gjennom de siste åtte årene!