To fjerdedels takt


 

 

Eksempler fra musikklitteraturen

 

 

Hanen stend på stabburshella (E. Gulbranson).

Hanen stend på staburshella
(E. Gulbranson)

 

Ouverture fra Carmen
(G.Bizet)
Unter Donner und Blitz-polka (J.Strauss)
Jeg gikk en tur på stien
(trad.)
Knecht ruprecht
(R.Schumann)

 

The entertainer
(S.Joplin)

 

Innspillingen er valgt på grunn av sitt raske tempo, som i dette tilfellet gjør det enkelt å oppfatte taktarten.