Åttendelen som grunnslag


 

4/8-takt

Eksempler fra musikklitteraturen

 

Notebilde av starten på sats 2 i Beethovens Eroicasymfoni. Satsen går i 4/8-takt.

Fra Beethovens Eroica-symfoni, sats 2

I noen av eksemplene er taktartsbenevnelsen 2/4, men med et så langsomt tempo at åttendelen oppfattes som grunnslag.

 

Symfoni nr 3, sats 2
(L. van Beethoven)

Symfoni nr 9, sats 1
(A. Dvorak)

Ecco ridente in cielo
(G. Rossini)

First rhapsody
(B. Bartók)

Prendi, per me sei libero
(G. Donizetti)

Un di, quando le veneri
(G. Verdi)

Symfoni nr 5, sats 3
(F. Mendelssohn)

3/8-takt

 

Eksempler fra musikklitteraturen

 

Un di, quando le veneri (Verdi) er et eksempel på 3/8-takt.

Fra Verdis Un di felice/ La Traviata akt 2

Un di felice
(G. Verdi)

Hornkonsert i ess-dur, sats 2
(W. A. Mozart)

Piangero la sorte mia
(G. F. Haendel)

Symfoni, sats 3
(J. Brahms)

Rusalkas sang til månen
(A. Dvorak)