Åttendelen som grunnslag


 

4/8-takt

Fra Beethovens Eroica-symfoni, sats 2

Eksempler fra musikklitteraturen

 

I noen av eksemplene er taktartsbenevnelsen 2/4, men med et så langsomt tempo at åttendelen oppfattes som grunnslag.

 

Symfoni nr 3, sats 2
(L. van Beethoven)

Prendi, per me sei libero
(G. Donizetti)

Ecco ridente in cielo
(G. Rossini)

First rhapsody
(B. Bartók)

Symfoni nr 9, sats 1
(A. Dvorak)

Un di, quando le veneri
(G. Verdi)

3/8-takt

 

Fra Verdis Un di felice/ La Traviata akt 2

Eksempler fra musikklitteraturen

 

Un di felice
(G. Verdi)