Kvintskrittsekvens


Tonal kvintskrittsekvens

-en trinnvis fallende sekvens som følger toneartens tonemateriale.

 

 

Eksempler fra musikklitteraturen

Det harmoniske materialet i de første eksemplene består av repeterte kvintskrittsekvenser. Deretter følger eksempler der hele sekvensmønsteret spilles fra tonika til neste tonika, men der musikken inneholder annen harmonikk mellom hver kvintskrittsekvens. Til slutt følger eksempler på hvordan sekvensen kan brukes i mindre biter; der kun noen av sekvensleddene spilles.

 

I will survive
(F. Perren/ D. Fekaris)

Måkene
(O. Børretzen/ L.M. Myhre)

Passacaglia “Fritt etter Händel”
(J. Halvorsen)

Still got the blues
(G. Moore)

Autumn leaves
(J. Cosma)

Autumn leaves
(J. Cosma)

Menuett, K.73b
D. Scarlatti

Take 5
(P. Desmond)

Sekvens i B-del av vers.
Fly me to the moon
(B. Howard)

Inventio nr 13
(J.S. Bach)

Noter

Kvintskrittsekvens: takt 3-6 og flere andre steder.

Kommt, eilet und laufet
(J.S. Bach)

Noter, se s.15

Første kvintskrittsekvens: fra takt 7.

Black orpheus
(L. Bonfa)

Triosonate nr.2, c-moll
(J.S. Bach)

Symfoni nr 4, sats 2
(P.I. Tchaikovsky)