Påmelding til prosessorientert seminarrekke

Fysisk seminarrekke som støtter de som skal søke status som merritert underviser

Velkommen til en prosessorientert seminarrekke hvor de som skal søke status som merittert underviser får støtte frem mot levering 15. oktober.

Den fysisk seminarrekke gjennomføres i Result sine lokaler og består at tre samlinger hvor deltakerne kan gå inn i prosessen med å søke merittert status med utgangspunkt i egne behov. I påmeldingsskjema må søkere velge mellom; a) Modell I: Minimal oppfølging, ingen forpliktelser (kun deltakelse seminar I) og b) Modell II: Mer samarbeid, oppfølging og forpliktelser (seminar I, II og III). Dersom du velger modell II inngår du i et «veilederteam» som vil samarbeide, både på seminarene (dere velger selv innad i gruppa hvor mye dere vil samarbeide ut over seminarene, men forplikter dere til å lese og gi tilbakemelding på en tekst, samt å bestille respons/diskutere/legge frem på samlingene (seminar II og III). Sjekk datoer og tidspunkt for seminarene nedenfor. Fristen har egentlig gått ut, men vi noen plasser igjen (første man/kvinne til “mølla”).  Meld din interesse her:

Seminar 1

Tirsdag 22. August, kl. 09:00-11:00: Introduksjon/presentasjon, Innlegg fra nivå 1 (kort om JobbNorge, format/tekniske forhold, tidsfrister og spørsmål), diskutere i gruppene og etablere gruppeprosessene. Forberede peer-feedback for de som ønsker å være med på alle de tre seminarene

Seminar 3

Seminar III: Tirsdag 3. Oktober: kl. 9:00-11:30: Fellesdel, andre møte med mentor, runde med peer- feedback

Seminar 2

Seminar II: Tirsdag 5. September kl. 09:00-11:30: Fellesdel, første møte med mentor, runde med peer-feedback/ kommentar fra mentor (smågrupper), avsluttende diskusjon (plenum)

Kun ved behov

Fredag 13. Oktober: kl. 13.00-14.00 (ikke obligatorisk, kun ved behov for avklaringer før innlevering)

På seminarene (spesielt seminar II og III) vektlegger vi «peer-feedback» (dvs. tilbakemelding dere har gitt på hverandres tekster). Du har et spesielt ansvar for din egen tekst og teksten kollegaen du har forpliktet deg å gi tilbakemelding på (dersom du melder deg på modell II). På samling II og III vil du få anledning til å diskutere med andre søkere og en merittert underviser som vil lede gruppearbeidet og den avsluttende diskusjonen. Den meritterte vil lytte, noterer og gi innspill underveis/evnt. samle opp kommentarer til slutt som deles i plenum. Hovedvekten legges på å diskutere de utfordringene dere selv står i og eventuelt dele erfaringer. De som melder seg på vil få nærmere informasjon om opplegget når vi vet hvor mange som er påmeldt.  

Spørsmål om saksbehandling, rutiner og administrasjon av meritteringsordningen kan sendes til: Seksjon for personal og organisasjon (SPOR): personal@uit.no

For administrative henvendelser ang. webinarene, send e-post til: stephanie.r.hansen@uit.no

Med vennlig hilsen Trine Fossland