Forskningsveiledning UNIPED-600

Result tilbyr et utviklingsprogram hvor du får veiledningsfaglig inspirasjon og jobber sammen i team med veiledere fra ulike veiledningskulturer ved UiT.

Programmet har en prosessorientert og kollegial arbeidsform, som samtidlig vektlegger deltakernes spesifikke utviklingsbehov. Det legges stor vekt på kollegial erfaring og læring. Gjennom programmet utvikler deltakerne kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse om forskningsveiledning.

Programmet tilfredsstiller kravene UiT stiller til sine forskningsveiledere (gjelder både bi- og hovedveiledere).

Det forutsettes at du som deltaker gjennom programperioden er aktiv hoved – eller biveileder for en eller flere PhD-kandidater.

Høstens tilbud:

Du kan allerede nå registrere deg til høstens tilbud. Vær oppmerksom på at vi til høsten både gir tilbud til de som veilerer ph.d. -kandidater og masterkandidater (pilot). Nedenfor kan du registrere deg og lese litt mer om tilbudene. Mer detaljert informasjon om høstens tilbud sendes ut i april. Alle som er registrert vil få detaljert informasjon.

Påmelding for KURS 2024-2025 er nå åpen. Påmeldingsfrist er 21. juni 2024 kl. 12:00.

English version

Detaljer / details

Kurs: UNIPED-600

Kursår: 2024–2025

Følg med på uit.no/tavla for påmelding

Kursansvarlig:

Prof. Trine Fossland.

Kursadministrasjon:

Rådgiver: Stephanie R. Hansen

Omfang/timer

Programmets omfang  er 50–100 timer, avhengig av egen arbeidskapasitet/ innsats.

Påmelding 2024–2025

2024-2025 er nå åpen.
Påmeldingsfrist er 21. juni 2024 kl. 12:00.

Alternativ: OPPSTARTSAMLINGER HØSTEN 2024

Oppstartsamlingene gjennomføres fysisk i Tromsø, Harstad, Narvik og Alta (med forbehold om minimum 10 deltakere på mindre campusene). Alle deltakere må delta på én av følgende oppstartsamlinger:

Alternativ 1 (Norsk) Masterkandidater i Tromsø (Norsk)

09. oktober, kl. 09.00-15.30

Alternativ 2: PhD-kandidater i Tromsø (Norsk)

16. oktober, kl. 09.00-15.30

Alternative 3: Master- og PhD-kandidater i Harstad
23. oktober, kl. 09.00-15.30
Alternative 4: Master- og PhD-kandidater i Narvik

24. oktober, kl. 09.00-15.30

Alternative 5: Master- og PhD-kandidater i Alta

30. oktober, kl. 09.00-15.30

Alternative 6: PhD-kandidater på Engelsk (when needed)

29. oktober, kl. 09.00-15.30

Alternative 7: Masterkandidater på Engelsk (when needed)

29. oktober, kl. 09.00-15.30

Oppfølgningssamling 2025

(…)

Forskningsveiledning

27. november (Tidspunkt kommer)

Masterveiledning (samling I)

Samling I
9. oktober, 2024 (se alternative datoer over).
(Tidspunkt kommer)

Masterveiledning (samling II)
Samling II
4. desember, 2024 (Tidspunkt kommer)
Masterveiledning (samling 3)
Samling III
19. mars, 2025 (Tidspunkt kommer)

FAKULTETSVIS DAG Våren 2025

Hvert fakultet arrangerer en eget veiledersamling, hvor du får møte de som har ansvaret for veiledning lokalt, samt andre veiledere på eget fakultet for å diskutere aktuelle problemstillinger knyttet til veiledning på ph.d.-nivå. Denne dagen gjennomføres våren 2025. Fakultetene vil sette dato for arrangementet (kunngjøres i Canvas).

AVSLUTTENDE WORKSHOP

Gruppevis halv dag workshop i april og i begynnelsen av mai 2025 (kunngjøres i Canvas).

interpreter-83b

FORUTSETNING FOR DELTAKELSE

ARBEIDSGIVER

Du må ha UiT Norges arktiske universitet som din hovedarbeidsgiver  (hovedstilling).

VEILEDERROLLE

Du må være aktiv hovedveileder eller biveileder for en eller flere Ph. D.-studenter på tidspunktet programmet starter.

Programmodellen

Hva kan du forvente at programmet inneholder? Her kan du se hvordan programmet er oppbygd og hva som skal gjennomføres i løpet av din tid som deltaker.

Arbeid med innhold og oppgaver i den nettbaserte delen av programmet.

Obligatorisk deltakelse i oppfølgingssamling og avsluttende workshop

Individuelt og gruppevis arbeid med arbeidskrav.

Innlevering av 3 arbeidskrav for godkjenning (ett før og to etter jul).

w

Diskusjon av programinnhold med andre.

Programmets omfang  er 50–100 timer, avhengig av egen arbeidskapasitet/ innsats.

Krav til gjennomføring

For å få godkjent deltakelse på programmet må visse krav være gjennomført.

Deltakelse

Innlevering av 3 arbeidskrav for godkjenning (ett før og to etter jul).

Arbeidskrav

Du må levere tre arbeidskrav, som må godkjennes. Ett arbeidskrav leveres medio desember, to leveres i mai.

Veilede

Du må gjennom programperioden være hoved – eller biveileder for Ph.D.-student

Presentasjon

Du må delta, og presentere refleksjoner over egen praksis på en program-dag i november

Telefon:
77 64 63 80

Epost:
postmottak@result.uit.no

Postadresse:
Result
UiT Norges Arktiske Universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

Fakturaadresse:
UiT Norges Arktiske Universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

Organisasjonsnummer:
970 422 528