Om prosjektet

Praksisportalen er utviklet i samarbeidsprosjektet “Kvalitet i praksisstudier” i perioden januar 2016 til august 2017. Prosjektet er et samarbeid mellom sykepleierutdanningen ved UiT Norges arktiske universitet (campus Hammerfest og campus Tromsø), Ressurssenter for læring og teknologi (RESULT) og Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed).

Prosjektet har hatt som formål å legge til rette for mer studentaktiv læring før, under og etter praksisstudiene. Det har også vært vektlagt at studentene skal ha fleksibilitet i sitt arbeid, noe som gjorde at valget falt på en nettbasert ressurs. Målgruppen for praksisportalen er først og fremst sykepleierstudenter og deres veiledere i praksisstudiene, men innholdet er laget med tanke om at dette kan være overførbart til andre profesjonsutdanninger. 

Prosjektet har fått økonomisk støtte gjennom utviklingsmidler som årlig deles ut av strategisk utdanningsutvalg ved UiT Norges arktiske universitet. 

Vi ønsker gjerne at innholdet på sida blir brukt av de som ser nytten i det, dersom du ønsker å bruke innholdet ber vi om at du sender en e-post til prosjektleder Svenja De Smedt med en kort orientering om dette. 

Prosjektgruppa har bestått av: 

  • Svenja De Smedt, universitetslektor (spl.utd, campus Hammerfest)
  • Jeanette Huemer, universitetslektor (spl.utd, campus Hammerfest)
  • Ingunn Steffensen, universitetslektor (spl.utd, campus Tromsø)
  • Catrine Buck Jensen, universitetslektor (spl.utd, campus Tromsø)
  • Rigmor Furu, førstelektor (HelPed)
  • Anita Iversen, førsteamanuensis (HelPed)
  • Terje Bergli, tekniker (RESULT)
  • Øystein Lund, førsteamanuensis (RESULT)