Å møte pasienten

Hva kan du lære?

Introduksjon til modul 3

Hensikten med denne modulen er at du som student får reflektere over sykepleierollen, pasientrollen og hva det vil si å være i praksisstudier. I modulen får du anledning til å «komme inn» på et sykehjem og møte en av pasientene som bor der. 

Velkommen til «Soltun» sykehjem

Dette er noens hjem.

Hva vet jeg om den som bor her? Behov og ressurser.

Hvordan har jeg planlagt mitt møte med den som bor her?

Hva har jeg med av utstyr?

Ikonforklaring

  • Navigasjon mellom rom
  • Refleksjonspørsmål
  • Ekstra videoressurs
  • Utfyllende informasjon
  •  Startinformasjon