Å lære i praksisstudier

Hva kan du lære?

Introduksjon av modul 1

Hensikten med denne modulen er å forberede deg på hva det innebærer å lære i praksisstudier. Gjennom å arbeide deg gjennom videoene og refleksjonsspørsmålene som hører til kan du forberede deg til hvordan du kan får størst mulig utbytte av praksisstudiene.

.

Etter denne modulen skal du kunne:

  • Beskrive hva praksisstudier i sykepleie innebærer og hvordan du kan lære gjennom praksisstudier
  • Utforme personlige målsetninger for praksisperioden

Introduksjon til praksisstudier

Stefan Bye og Ingunn Steffensen introduserer denne ressursen og gir veiledning om hva som er viktig i praksisstudier.

Se video: Sykepleier er eksperter II

Refleksjonspørsmål:

Etter å ha sett denne videoen: 

  • Etter å ha sett denne videoen, hvilke tanker gjør du deg om den kommende praksisperioden?

Læringsteorier (kommer)

Læringsteorier veiledning i praksisstudier.

Refleksjonsspørsmål:

 

 

Læringsteorier (kommer)

Veiledning og personlig målsetting

Case med Ingunn Steffensen og Catrine Buck Jensen

Vedlegg: Mal for personlig målsetning

Refleksjonsspørsmål:

  • Hvilke ressurser og utfordringer tar du med deg inn i praksisstudiene?
  • Hva ønsker du å fokusere på i din kommende praksisperiode?

Bruk malen over til å begynne utformingen av dine personlige målsetninger.