Modul 1 - Å lære i prasisstudier

Hva kan du lære?

 

Hensikten med denne modulen er å forberede deg på hva det innebærer å lære i praksisstudier. Gjennom å arbeide deg gjennom videoene og refleksjonsspørsmålene som hører til kan du forberede deg til hvordan du kan får størst mulig utbytte av praksisstudiene.

Du vil få innsikt i

  • hva praksisstudier er
  • hva læring i praksis innebærer
  • hvordan du kan utforme målsetninger som kan bidra til å gjøre din personlige utvikling størst mulig.
Z

Du skal kunne

  • Beskrive hva praksisstudier i sykepleie innebærer og hvordan du kan lære gjennom praksisstudier.
  • Utforme personlige målsetninger for praksisperioden.

Introduksjon til praksisstudier

Stefan Bye og Ingunn Steffensen introduserer denne ressursen og gir veiledning om hva som er viktig i praksisstudier.

Se video: Sykepleier er eksperter II

(https://www.youtube.com/watch?v=qnn8qWa_w9Y)

Refleksjonspørsmål:

Etter å ha sett denne videoen, hvilke tanker gjør du deg om den kommende praksisperioden?

Læringsteorier veiledning i praksisstudier.

Refleksjonsspørsmål:

 

Veiledning i prakisistudier

Veiledning på personlig målsetning

 

Case med Ingunn Steffensen og Catrine Buck Jensen

Mal for personlig målsetning

Refleksjonsspørsmål:

  • Hvilke ressurser og utfordringer tar du med deg inn i praksisstudiene?
  • Hva ønsker du å fokusere på i din kommende praksisperiode?