Veilederrollen

Hvordan veilede studenter i praksisstudier?

Introduksjon til modul 4

Hensikten med denne modulen er at du som veileder sykepleierstudenter i praksisstudier skal kunne forberede deg på din rolle i veiledningen, og hva du kan forvente av studenten.

Gjennom å se videoene under og å arbeide med refleksjonsspørsmålene som hører til, skal du etter denne modulen ha innsikt i hva som forventes av deg som praksisveileder.

Etter denne modulen skal du kunne:

 • Beskrive din rolle i veiledning av sykepleierstudenter
 • Gjøre rede for dine forventninger til studentene du møter i sine praksisstudier

Å være veileder

Professor Per Lauvås foreleser om forholdet mellom tanke- og handlingsmodell.

Refleksjonspørsmål:

 • Hvordan er du som veileder?
 • Tenk gjennom veiledningssamtaler du har hatt, hvilke strukturer har de hatt?

Helsefaglig praksisveiledning case


Helsefaglig praksisveiledning case 1 med Siri Skommesvik og Catrine Buck Jensen:

Refleksjonsspørsmål:

 • Hva tenker du om veilederens rolle og fokus i denne situasjonen?
 • Hva ville du eventuelt ha gjort anderledes?
 • Hva tror du studenten opplever i denne situasjonen?

Samtale med Per Lauvås


 Samtale med Per Lauvås (Anita Iversen og Per Lauvås)

Refleksjonsspørsmål:

 • Hva motiverer deg i din veilederrolle?
 • Hva er dine styrker som veileder?
 • Hva synes du er vanskelig som veileder?
 • Hvilken mulighet har du for å reflektere over og diskutere veiledningsrollen i ditt fagmiljø?