Studentenes rolle i veiledning

Hva kan du lære i praksis?

Introduksjon til modul 2

Hensikten med denne modulen er å øke din forståelse av hva veiledning i praksisstudier er, og hva som er din rolle i veiledning. Kunnskap om veiledning er viktig for at ditt læringsutbytte blir best mulig. I denne modulen får du også kjennskap til begrepene summativ og formativ vurdering og hva som er forskjellen.Kjennskap til forskjellen kan bidra til et bedre læringsklima i praksisstudiene.

Modulen inneholder 3 videoer og refleksjonsspørsmål som er nyttig både før- under og etter praksisperioden. Vi anbefaler modulen til bruk i veiledningssamtaler.

Etter modul 2 skal du kunne:

 • Forstå hva veiledning er og hvilken rolle studenten selv har i veiledning
 • Delta aktivt i veiledning og vurdering

Fokus i veiledning

Fokus i veiledning, del II (Helsefaglig praksisveiledning case 2)

Refleksjonspørsmål:

 

 • Hvordan synes du studenten hadde forberedt seg før veiledningssamtalen?
 • Hva var det studentene ønsket å bruke veiledningstimen til?
 • Hvilke spørsmål begynner veilederen med og hvordan avsluttes samtalen?

Formativ og summativ vurdering i praksisstudier

Formativ og summativ vurdering i praksisstudier. Svenja De Smedt foreleser.

Refleksjonsspørsmål:

 • Hvilke forventninger har du til deg selv i praksisstudiene?
 • Hvordan ønsker du å få tilbakemelding på det du gjør i praksisstudiene?
 • Hvordan skal du motta og jobbe videre med tilbakemeldingene du får?

Veiledning i praksisstudier


Målsetninger med veiledning i praksisstudier.

Refleksjonsspørsmål:

 

Refleksjonsspørsmål til student;

 • Hva er viktig for deg i veiledning?
 • Hva mener du er hensikten med veiledningen?
 • Hva kan du selv bidra med for å oppnå hensikten?

Refleksjonsspørsmål til veileder:

 • Hvem er studenten?
 • Hva skal læres?
 • Hva er veiledning?
 • Hvordan tror jeg mennesker lærer?