Praksis portalen

student og veilederressurs for å bidra til kvalitet i praksisstudier

Hva er praksisportalen?

Praksisportalen er en åpen og fleksibel læringsressurs som er tilgjengelig for alle.

Her finner du informasjon og kunnskap om veiledning og læring i praksisstudiene til sykepleierutdanningen. Portalen anbefales til bruk i forberedelsene før praksisstudiet, og som en ressurs gjennom hele praksisperioden.

Å lære i praksisstudier

Hensikten med denne modulen er å forberede deg på hva det innebærer å lære i praksisstudier. Gjennom å arbeide deg gjennom videoene og refleksjonsspørsmålene som hører til kan du forberede deg til hvordan du kan får størst mulig utbytte av praksisstudiene.

Studentenes rolle i veiledning

Hensikten med denne modulen er å øke din forståelse av hva veiledning i praksisstudier er, og hva som er din rolle i veiledning. Kunnskap om veiledning er viktig for at ditt læringsutbytte blir best mulig. I denne modulen får du også kjennskap til begrepene summativ og formativ vurdering og hva som er forskjellen.Kjennskap til forskjellen kan bidra til et bedre læringsklima i praksisstudiene.

Å møte pasienten

Hensikten med denne modulen er at du som student får reflektere over sykepleierollen, pasientrollen og hva det vil si å være i praksisstudier. I modulen får du anledning til å «komme inn» på et sykehjem og møte en av pasientene som bor der.

Veilederrollen - hvordan veilede studenter

Hensikten med denne modulen er at du som veileder sykepleierstudenter i praksisstudier skal kunne forberede deg på din rolle i veiledningen, og hva du kan forvente av studenten.

Om praksisportalen

Om praksisportalen.no

Praksisportalen er utviklet i et samarbeidsprosjekt mellom sykepleierutdanningen ved UiT (campus Hammerfest og campus Tromsø), Ressurssenter for læring og teknologi (RESULT) og Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed).

Målet med praksisportalen er at du som student blir mer aktiv i forberedelsene til dine praksisstudier og får et større utbytte av læringsprosessen. Praksisportalen kan anvendes både før, under og etter praksisperioden.

I januar 2021 startet videreutviklingen av denne portalen som et ledd i et DIKU-finanisert prosjekt ved sykepleierutdanningen ved UiT, arktisk samprax, hvor blant annet digitalisering og videreutvikling av praksisportalen står sentralt. Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon

 

Kontakt

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt:

Ingrid Waldahl

Universitetslektor, sykepleieutdanningen UiT, campus Tromsø, prosjektmedarbeider, ansvar for digitalisering

Bente Norbye

Dosent, sykepleieutdanningen UiT , prosjektleder