The UiT staff involved in this work together holds a substantial breadth of competences, experience, and perspectives. This expertise, combined with the students’ and employees’ continuous feedback, helps to ensure the quality and relevance of the course for its intended users.

 

University Library

Helene N. Andreassen (Senior Academic Librarian, Linguistics & Romance Languages)

Lars Figenschou (Senior Academic Librarian, Biology & Fishery)

Torstein Låg (Senior Academic Librarian, Psychology & Psychiatry)

Ellen Nierenberg Stipendiat, Psykologi- og jusbiblioteket

Grete Overvåg (Subject Librarian, Art & Literature)

 

Result (Resource Center for Teaching, Learning & Technology)

Mark Stenersen (Graphic Designer)

 

 

 

ALUMNI

 


Leif Roger Olsen
Tidl. Universitetsbibliotekar, Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Mariann Løkse 
Hovedfag i engelsk, med spesialisering på tidlig 1800-tallslitteratur. Lang fartstid ved Universitetsbiblioteket som fagansvarlig for kunst og litteratur. Jobber nå som seksjonsleder for Avdeling for publikumstjenester. Hovedinteresser er informasjonskompetanse og brukeratferd.

Vibeke Flytkjær (I ny stilling: Strategisk konsulent i Telemedicin at Region Nordjylland)
Master i IKT og læring. Lang fartstid med prosjektledelse og rådgivning i kursutvikling og gjennomføring av fleksible studier, tidligere ved NST (Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin) og de siste årene ved UiT/RESULT (Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi). Var RESULTs kontaktperson ved Det helsevitenskapelige fakultet og koordinerer gruppen på RESULT som jobber med IKT og læring.