FAQ Norsk

av | des 6, 2016

Om iKomp

1: Hva er iKomp?

iKomp gir en introduksjon i informasjonskompetanse, og er bygd opp som et gratis, åpent og fleksibelt nettkurs. Kurset er ment for deg som er interessert i å lære mer om læringsstrategier, hvordan du innhenter faglig informasjon, hvorfor du bør være kildekritisk, og hvordan du skal bruke andre kilder i dine egne tekster. Kurset består av tekster, videoer, aktiviteter og quizer.

Hensikten med kurset er å gjøre deg godt rustet til å møte krav og forventninger fra høyere utdanning. Gjennom å ta kurset vil du også kunne skaffe deg kunnskap og ferdigheter som ofte blir sett på som attraktive av arbeidsgivere. De leter, nesten uten unntak, etter kandidater som er raske til å tilegne seg nødvendig informasjon, som evner å vurdere informasjonens kvalitet og relevans, og som kan bruke informasjonen konstruktivt og i tråd med etiske retningslinjer.

iKomp er rett og slett en smart måte å skaffe seg et solid grunnlag for både studier og arbeidsliv. Den eneste forventningen vi stiller til deg som deltaker er at du er nysgjerrig og interessert i å lære hvordan du kan bli mer informasjonskompetent.

Basert på hvor mye du kan fra før, tar det fra 4 til 8 timer å gjennomføre kurset. Alle som består kursets eksamen får utstedt et kursbevis.

Forventede læringsutbytter
– hvordan du planlegger studiet ditt på en fornuftig måte
– hvordan du studerer smartest og øker eget læringsutbytte
– vurdere og evaluere ulike kilder ut fra eget informasjonsbehov
– forstå de viktigste prinsippene for kildebruk og informasjonssøk
– finne relevant faglig informasjon fra ulike kildetyper
– forstå akademiske normer og hvorfor de er viktige å etterleve
– korrekt kildebruk i akademisk skriving

2: Hvem har utviklet iKomp?

iKomp er utviklet ved Universitetsbiblioteket, UiT Norges arktiske universitet, av en gruppe ansatte med bakgrunn fra ulike fagområder. Alle har lang undervisningserfaring, og de fleste har forskerutdanning (doktorgrad) innenfor sine fag.

Design, implementering, filming, teknisk problemløsning, samarbeid og kommunikasjon med Open EdX og Bibsys (idag SIKT) utføres av Result (Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi), UiT Norges arktiske universitet.

3: Hvem kan benytte seg av iKomp?
Nettkurset er tilgjengelig for alle uavhengig av institusjonstilknytning. Du registrerer deg og da kan du bruke kurset slik du vil. Hele kurset kan tas i sin helhet med avsluttende eksamen, det kan fungere som et oppslagsverk eller et sted for repetisjon.
4: Finnes iKomp i engelsk versjon?
iKomp finnes i både norsk og engelsk versjon. Innholdet er identisk i de to versjonene, med unntak av enkelte eksempler på kildehenvisninger.
5: Er iKomp et poenggivende kurs?
iKomp gir ingen studiepoeng i seg selv, men kan enkelt integreres som et arbeidskrav, eller som supplerende undervisningsmateriell i andre emner.

Registrering og gjennomføring

6: Hvordan registrerer jeg meg på iKomp?

Gå til ikomp.no og klikk på ønsket versjon av kurset (bokmål, nynorsk, engelsk). Du kommer nå til UiTs kursplattform open.uit.no. Er du student/ansatt ved en institusjon i høyere utdanning anbefaler vi at du bruker FEIDE for å logge deg på kurset.

Har du ikke en FEIDE-bruker må du registrere deg manuelt. Det gjør du ved å klikke på Register-knappen oppe til høyre. Når du har fylt ut all informasjon og akseptert Terms of service og Honor code, klikker du på Create My UIT OpenEdX AccountDu vil motta en e-post med beskjed om at du må aktivere kontoen din før du kan se kursinnholdet. Dette gjør du ved å klikke på lenken i e-post som blir sendt til den registrerte e-postadressen. (Sjekk søppelpost/spammappe hvis du ikke har fått den).

7: Hvor lang tid tar det å gjennomføre iKomp?
Avhengig av hvor mye du kan fra før, tar det mellom 4 og 8 timer å gjennomføre kurset.
8: Kan jeg ta pauser i gjennomføringen av iKomp, eller må jeg gjøre alt på én gang?
I og med at iKomp krever at du registrerer deg, lagrer systemet alle brukerdata, f.eks. hvilke aktiviteter som er gjennomført og med hvilket resultat, antall eksamensforsøk som er brukt og prosent riktige svar, etc. Dette betyr at du kan jobbe med kurset når og hvor du vil, at du kan logge deg inn og ut av kurset når du vil, uten at brukerdataene dine forsvinner.

Eksamen

9: Hva kreves for å stå på iKomp-eksamen?
Eksamen består av 40 multiple choice-spørsmål, knyttet til innholdet i de fire modulene i kurset. For å bestå må du svare rett på minimum 80% av spørsmålene (32 av 40).
10: Hvor mange forsøk har jeg på å ta iKomp-eksamen?

Du har 4 forsøk på å klare eksamen. Når du har svart på alle spørsmålene, og klikker Submit, vil du få informasjon om antall riktige svar samt hvilke spørsmål du har svart feil på. Under hvert spørsmål du har svart feil på, vil det komme hint til hvor i kurset du bør gå for å lese om temaet.

11: Hva gjør jeg hvis jeg ikke får tatt eksamen pga tekniske problemer i kurset?
Hvis tekniske problemer er årsaken til at du ikke får tatt eksamen, sender du epost til  support@sikt.no eventuelt send e-post til ikomp@hjelp.uit.no
12: Hvordan genererer jeg mitt kursbevis etter bestått eksamen i iKomp?

Når du har bestått iKomp-eksamen, klikker du på menyknappen øverst på siden som heter Fremgang (Eng: Progress). Der vil du se en blå knapp med teksten Generer kursbevis (Eng.: Generate Course Certificate) – klikk på denne. Etter en liten stund vil knappeteksten endre seg til Hent kursbevis (Eng: View Certificate). Da kan du klikke på knappen for å se kursbeviset ditt.

Fra kursbevis-siden kan du skrive ut som vanlig utskrift eller lagre kursbeviset som PDF. For å få en PDF, må du også klikke på “Skriv ut/Print” og så må du velge PDF som skriver i utskriftsdialogen. Da får du en “Lagre”-knapp i stede for en “Skriv ut/Print”-knapp.

iKomp som arbeidskrav

13: Hvordan henger iKomp sammen med fagene jeg studerer/underviser?
Alle studenter i norsk høyere utdanning, uavhengig av hvilket fag de studerer, skal kunne finne, vurdere og henvise til fagstoff og fremstille det for å belyse en problemstilling. De skal også kunne oppdatere sin egen fagkunnskap. Disse læringsutbyttene er formulert i Kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning.

iKomp tilbyr en innføring i informasjonskompetanse og læringsstrategier, og bidrar derfor til oppnåelse av disse, og andre ønskede læringsutbytter. For at utbyttet av iKomp skal bli best mulig, anbefaler vi at gjennomføringen av nettkurset integreres godt med undervisning og læring i ett eller flere utvalgte emner. Dersom du er lærer/emneansvarlig, bør du selv gjennomføre iKomp, slik at du kan hjelpe studentene dine bruke iKomp mest mulig målrettet og emnerelatert.

14: iKomp er arbeidskrav, men hvordan skal kursbeviset leveres inn?
Det er ikke mulig å levere inn kursbevis direkte fra iKomp, eller på noen annen måte registrere bestått iKomp-eksamen direkte inn i studieadministrative systemer (UiT: FS). Det er opp til emneansvarlig å avgjøre hvor kursbeviset skal leveres. Hvis det ikke foreligger retningslinjer for dette allerede på det enkelte emnet, anbefaler vi å laste opp kursbeviset som pdf-fil i en gitt innleveringsmappe på læringsplattformen (Canvas, Fronter, Itslearning, etc.). For generering av kursbevis som pdf-fil, se svaret på spørsmålet: Hvordan genererer jeg mitt kursbevis etter bestått eksamen i iKomp?.
15: iKomp er arbeidskrav, men hva om iKomp-eksamen ikke er bestått etter fire forsøk?
iKomp som arbeidskrav er underlagt de samme reglene som andre arbeidskrav i emnet, og må bestås for å kunne gå opp til eksamen (UiT: se Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, § 3 og § 9). Hvis iKomp-eksamen ikke er bestått etter fire forsøk, regnes arbeidskravet som ikke bestått.
16: Hva skjer om iKomp som arbeidskrav blir levert inn etter fastsatt frist?
iKomp er et åpent kurs, uten start- eller sluttdato. Men hvis iKomp er et arbeidskrav på et emne du studerer, så må kursbeviset leveres innen den fristen emneansvarlig har fastsatt.

Tekniske problemer

17: Jeg har opprettet en bruker på ikomp, men jeg får ikke til å logge inn på kurset. Hva gjør jeg?
Sjekk følgende ting:

1) Bruker du FEIDE-pålogging, men kommer ikke inn. Ta kontakt med support@sikt.no og be om hjelp med FEIDE-pålogging. 

2) Registrerte du deg manuelt? Bruker du samme samme e-postadresse som da du registrerte deg? Har du flere e-postadresser? Prøv disse. Husker du ikke passord så kan du tilbakestille dette ved å klikke på forgot password? over passordfeltet.

3) Har du klikket på aktiveringslenken du skal ha mottatt på e-post?

4) Har du ikke mottatt epost om aktivering, sjekk spam/junk-folderen i e-posten din.

5) Ta kontakt med support@sikt.no og be om hjelp med registering/innlogging.

18: Jeg skal gå inn/er inne på iKomp.no, men jeg får feilmelding. Hva gjør jeg?

Hvis det er ei side som ikke vil åpne seg, eller at du får feilmelding, sjekk først at du har nettilgang. Prøv deretter med en annen nettleser. Om du fortsatt har problemer, sjekk om det er lagt ut informasjon om problemet (Nyheter på velkomstsiden iKomp.no og Hjem inne i iKomp-kurset). Om det ikke står noe her, send epost med informasjon om problemet til ikomp@hjelp.uit.no.

19: Jeg prøver å nullstille passordet mitt, men jeg får ingen e-post med instruksjoner. Hva gjør jeg?
Eposten kan ha havnet i spam/junk-folderen. Ligger den ikke der, send epost til support@sikt.no.