Velg språk nedenfor/Choose language below

Norsk versjon
Du registerer deg enten manuelt eller med din FEIDE-bruker.

Hvis du er ny student ved UiT anbefaler vi deg å vente med å registrere deg til du har fått brukernavn og passord til UiTs IT-systemer (dette kalles din FEIDE-bruker). Det er dette brukernavnet og passordet du skal registrere deg med.

NB! Hvis du registrerer deg manuelt og ikke bruker FEIDE-pålogging, er det viktig at du bruker rett e-postadresse. Sjekk at du ikke har noen skrivefeil! Er du student ved UiT, husk at studentadresser ved UiT ender med @post.uit.no

English versjon of iKomp
You must register either manually or with your FEIDE credentials.

If you are just starting your studies at UiT we would suggest that you wait until you have received your username and password for all UiT systems (this is called your FEIDE user). This is the username and password you should use to register.

NB! If you register manually, and not with FEIDE, remember to use the correct e-mail address. Check twice to be sure it is not misspelt. If you are a student at UiT, remember that student accounts at UiT end with @post.uit.no