Velg språk nedenfor/Choose language below

Norsk versjon

Student (ved UiT): Logg deg inn med FEIDE direkte.
Ikke student: da må du registrere deg for å logge inn.

Hvis du er ny student ved UiT anbefaler vi deg å vente  til du har fått brukernavn og passord til UiTs IT-systemer (dette kalles din FEIDE-bruker). Med dette brukernavnet og passordet kan du logge deg inn direkte.

NB! Hvis du registrerer deg manuelt og ikke bruker FEIDE-pålogging, er det viktig at du sjekker at det ikke er noen skrivefeil i e-postadressen. Er du student ved UiT, husk at studentadresser ved UiT ender med @post.uit.no. Du vil motta en aktiveringskode på e-post.

English versjon of iKomp

Student (at UiT): Sign in directly with your Student (FEIDE) account.
Not a student: then you have to register an account first.

If you are just starting your studies at UiT we would suggest that you wait until you have received your username and password for all UiT systems (this is called your FEIDE user). This is the username and password you should use to sign in with.

NB! If you register manually, and not with FEIDE, check twice to make sure that there are no misspellings in your email address. If you are a student at UiT, remember that student accounts at UiT end with @post.uit.no. You will receive an activation code in your mail account.

English versjon of iKomp

Student (ved UiT): Logg deg inn med FEIDE direkte.
Ikkje student: da må du registrere deg for å logge inn.

Viss du er ny student ved UiT, tilrår vi at du ventar med å registrere deg til du har fått brukarnamn og passord til UiTs IT-system (dette heiter din FEIDE-bruker). Med dette brukarnamnet og passordet kan du logge deg inn direkte.

NB! Viss du registrerer deg manuelt og ikkje nyttar FEIDE-pålogging, er det viktig at du sjekker at du ikkje har nokon skrivefeil i e-postadressen. Er du student ved UiT, hugs at studentadresser ved UiT ender med @post.uit.no. Du vil motta ein aktiveringskode på e-post.

Norsk versjon

Elev i videregående skole: Logg deg inn med FEIDE-brukeren til skolen.

NB! Hvis du registrerer deg manuelt og ikke logger inn med  FEIDE, er det viktig at du sjekker at det ikke er noen skrivefeil i e-postadressen din da du vil motta en aktiveringskode på e-post.

PS: Dette kurset har flyttet over på vår nye server: open.uit.no