UNIPED-600 kurs

Forsknings-
veiledning

Veileder du PhD-studenter? Vil du ta kurs hvor du får praktisk trening og teoretisk innsikt i forskningsveiledning?

I kurset legges det opp til en prosessorientert arbeidsform ut fra deltakernes behov. Etter kurset skal deltakerne ha fått grunnleggende kunnskap, ferdigheter og kompetanse om forskningsveiledning.

Kurset tilfredsstiller kravene UiT stiller til sine forskningsveiledere.

SAMLINGSDATOER

Vi gjennomfører totalt 3 halvdags samlinger (en oppstartsamling før jul, en fakultetsvis samling og en workshop/seminarer etter jul hvor den enkelte har fremlegg av eget arbeid.

DIGITAL OPPSTART 12.10.

Oppstartsamling på Zoom.  

DIGITAL OPPSTART 14.10.

Oppstartsamling på Zoom.  

DIGITAL OPPSTART 19.10.

Oppstartsamling annonseres senere via Zoom.  

DIGITAL OPPSTART 28.10.

Oppstartsamling digitalt via Zoom.

FORUTSETNING FOR DELTAKELSE

ARBEIDSGIVER

Du må ha UiT Norges arktiske universitet som din hovedarbeidsgiver  (hovedstilling).

VEILEDERROLLE

Du må være aktiv hovedveileder eller biveileder for en eller flere Ph. D.-studenter på tidspunktet kurset starter.

KURSMODELLEN

Hva kan du forvente at kurset inneholder? Her kan du se hvordan kurset er oppbygd og hva som skal gjennomføres i løpet av din tid som deltaker.

1

Obligatorisk deltakelse i oppstartsamling og avsluttende workshop.

2

Arbeid med innhold og oppgaver i den nettbaserte delen av kurset.

w

3

Individuelt og gruppevis arbeid med arbeidskrav.

 

l

4

Innlevering av 4 arbeidskrav for godkjenning (to før og to etter jul).

5

Diskusjon av kursinnhold med andre.

OMFANG: 50-100 TIMER

Kursets omfang  er 50 – 100 timer, avhengig av egen arbeidskapasitet/ innsats.

KRAV TIL GJENNOMFØRING

For å få godkjent deltakelse på kurset må visse krav være gjennomført. 

N

DELTAKELSE

Du må delta på en av oppstartsamlingene.

 

N

ARBEIDSKRAV

Du må levere fire arbeidskrav, som må godkjennes.

N

NETTKURS

Du må gjennomføre et nettbasert kurs.

N

PRESENTASJON

Du må delta, og presentere eget arbeid i gruppe og på en seminardag i januar/februar.