UNIPED-600 kurs

Forsknings-
veiledning

NESTE KURS: 21. september 2020

Veileder du PhD-studenter? Vil du ta kurs hvor du får praktisk trening og teoretisk innsikt i forskningsveiledning?

I kurset legges det opp til en prosessorientert arbeidsform ut fra deltakernes behov. Etter kurset skal deltakerne ha fått grunnleggende kunnskap, ferdigheter og kompetanse om forskningsveiledning.

Kurset tilfredsstiller kravene UiT stiller til sine forskningsveiledere.

SAMLINGSDATOER

Vi gjennomfører totalt 4 oppstartssamlinger på faste steder, hvor alle vil ende med  workshop/seminarer i januar/februar 2021 hvor det vil bli lagt til rette for fremlegg av eget arbeid.

ALTA 21.09.

Oppstartsamling Alta (Ved minimum 10 deltakere) *

TROMSØ 12.10.

Oppstartsamling alternativ 1 i Tromsø *

TROMSØ 19.10.

Oppstartsamling alternativ 2 i Tromsø. *

HARSTAD 26.10.

Oppstartsamling i Harstad * (for deltakere i Narvik og Harstad, samt deltakere som er forhindret fra å delta på samling en av de andre stedene).

*

*Du angir førsteønske og andreønske med hensyn til dato for oppstartsamling (vi tar sikte på at folk får sitt førstevalg, men ta høyde for en fordeling dersom antallet er veldig skjevt).

FORUTSETNING FOR DELTAKELSE

ARBEIDSGIVER

Du må ha UiT Norges arktiske universitet som din hovedarbeidsgiver  (hovedstilling).

VEILEDERROLLE

Du må være aktiv hovedveileder eller biveileder for en eller flere Ph. D.-studenter på tidspunktet kurset starter.

KURSMODELLEN

Hva kan du forvente at kurset inneholder? Her kan du se hvordan kurset er oppbygd og hva som skal gjennomføres i løpet av din tid som deltaker.

1

Obligatorisk deltakelse i oppstartsamling og avsluttende workshop.

2

Arbeid med innhold og oppgaver i den nettbaserte delen av kurset.

w

3

Individuelt og gruppevis arbeid med arbeidskrav.

 

l

4

Innlevering av 4 arbeidskrav for godkjenning (to før og to etter jul).

5

Diskusjon av kursinnhold med andre.

OMFANG: 50-100 TIMER

Kursets omfang  er 50 – 100 timer, avhengig av egen arbeidskapasitet/ innsats.

KRAV TIL GJENNOMFØRING

For å få godkjent deltakelse på kurset må visse krav være gjennomført. 

N

DELTAKELSE

Du må delta på en av oppstartsamlingene.

 

N

ARBEIDSKRAV

Du må levere fire arbeidskrav, som må godkjennes.

N

NETTKURS

Du må gjennomføre et nettbasert kurs.

N

PRESENTASJON

Du må delta, og presentere eget arbeid i gruppe og på en seminardag i januar/februar.