UNIPED-600 UTVIKLINGSPROGRAM

Forsknings-
veiledning

Veileder du PhD-studenter? Vil du ta et utviklingsprogram hvor du får praktisk trening og teoretisk innsikt i forskningsveiledning?

I programmet legges det opp til en prosessorientert arbeidsform ut fra deltakernes behov. Etter programmet skal deltakerne ha fått grunnleggende kunnskap, ferdigheter og kompetanse om forskningsveiledning.

Programmet tilfredsstiller kravene UiT stiller til sine forskningsveiledere.

Det forutsettes at du som deltaker gjennom programperioden er aktiv hoved – eller biveileder for en eller flere Ph.D.-studenter.

Programmet tilbys på både norsk og engelsk. Registrer deg som deltager på årets program på knappen nedenfor dersom du ønsker å gjennomføre programmet på norsk. Se Engelsk versjon av nettsiden for å registrere deg på engelsk program.

Frist for påmelding 2022-2023: 15. mai

 

SAMLINGSDATOER 2022-2023

OPPSTARTSAMLINGER HØSTEN 2022

Alle deltakere må delta på én oppstartsamling

  • Oppstartsamling i Tromsø, på norsk: 13. oktober
  • Oppstartsamling online, på engelsk: 18. oktober
  • Oppstartsamling Harstad: 11. oktober (Med forbehold om minimum 15 påmeldte deltakere)
  • Oppstartsamling Narvik: 20. oktober (Med forbehold om minimum 15 påmeldte deltakere)
  • Oppstartsamling Alta: 24. oktober (Med forbehold om minimum 15 påmeldte deltakere)

SAMLINGSDAG

Online samlingsdag, 30. november 2022.

FAKULTETSVIS DAG

Dette er en dag som arrangeres av eget fakultet, hvor du får møte de som har ansvaret for veiledning lokalt, samt andre veiledere for å oppdateres og diskutere aktuelle problemstillinger på ph.d.-nivå. Denne dagen gjennomføres på våren, 2023. Datoer kommer.

AVSLUTTENDE WORKSHOP

Gruppevis workshop i april og begynnelsen av mai 2023.

FORUTSETNING FOR DELTAKELSE

ARBEIDSGIVER

Du må ha UiT Norges arktiske universitet som din hovedarbeidsgiver  (hovedstilling).

VEILEDERROLLE

Du må være aktiv hovedveileder eller biveileder for en eller flere Ph. D.-studenter på tidspunktet programmet starter.

PROGRAMMODELLEN

Hva kan du forvente at programmet inneholder? Her kan du se hvordan programmet er oppbygd og hva som skal gjennomføres i løpet av din tid som deltaker.

1

Obligatorisk deltakelse i oppstartsamling og avsluttende workshop.

2

Arbeid med innhold og oppgaver i den nettbaserte delen av programmet.

w

3

Individuelt og gruppevis arbeid med arbeidskrav.

 

l

4

Innlevering av 3 arbeidskrav for godkjenning (ett før og to etter jul).

5

Diskusjon av programinnhold med andre.

OMFANG: 50-100 TIMER

Programmets omfang  er 50 – 100 timer, avhengig av egen arbeidskapasitet/ innsats.

KRAV TIL GJENNOMFØRING

For å få godkjent deltakelse på programmet må visse krav være gjennomført.

N

DELTAKELSE

Du må delta på en av oppstartsamlingene, og avsluttende workshop.

 

N

ARBEIDSKRAV

Du må levere tre arbeidskrav, som må godkjennes. Ett arbeidskrav leveres medio desember, to leveres i mai.

N

VEILEDE

Du må gjennom programperioden være hoved – eller biveileder for Ph.D.-student

N

PRESENTASJON

Du må delta, og presentere refleksjoner over egen praksis på en program-dag i november