UNIPED-600 kurs

Forsknings-
veiledning

Veileder du PhD-studenter? Vil du ta kurs hvor du får praktisk trening og teoretisk innsikt i forskningsveiledning?

I kurset legges det opp til en prosessorientert arbeidsform ut fra deltakernes behov. Etter kurset skal deltakerne ha fått grunnleggende kunnskap, ferdigheter og kompetanse om forskningsveiledning.

Kurset tilfredsstiller kravene UiT stiller til sine forskningsveiledere.

Det forutsettes at du som deltaker gjennom kursperioden er aktiv hoved – eller biveileder for en eller flere Ph.D.-studenter.

Kurset tilbys fra høsten 2021 på både norsk og engelsk. I påmeldingen vil du bli spurt om hvilket språk du ønsker å gjennomføre kurset på. 

SAMLINGSDATOER

Vi gjennomfører totalt 4 samlinger, med to dagers oppstartsamling i oktober, 1 kursdag i februar, en fakultetsvis samling og en workshop på våren.

 • Oppstart Tromsø: 13. og 14. oktober 2021, på Linken i Tromsø
  eller
 • Oppstart Harstad/Narvik: 19. og 20. oktober 2021, med forbehold om minimum 10 påmeldte
  eller
 • Oppstart Alta: 21. og 22. oktober 2021, med forbehold om minimum 10 påmeldte.
 • Kursdag Tromsø: 1 februar 2022, på Linken i Tromsø
  eller
 • Kursdag Harstad/Narvik: 3. februar 2022
 • Fakultetsvise dager, våren 2022, dato kommer
 • Siste kursdag: gruppevis workshop i april og begynnelsen av mai 2022. Ulike alternative datoer annonseres senere.

FORUTSETNING FOR DELTAKELSE

ARBEIDSGIVER

Du må ha UiT Norges arktiske universitet som din hovedarbeidsgiver  (hovedstilling).

VEILEDERROLLE

Du må være aktiv hovedveileder eller biveileder for en eller flere Ph. D.-studenter på tidspunktet kurset starter.

KURSMODELLEN

Hva kan du forvente at kurset inneholder? Her kan du se hvordan kurset er oppbygd og hva som skal gjennomføres i løpet av din tid som deltaker.

1

Obligatorisk deltakelse i oppstartsamling og avsluttende workshop.

2

Arbeid med innhold og oppgaver i den nettbaserte delen av kurset.

w

3

Individuelt og gruppevis arbeid med arbeidskrav.

 

l

4

Innlevering av 3 arbeidskrav for godkjenning (ett før og to etter jul).

5

Diskusjon av kursinnhold med andre.

OMFANG: 50-100 TIMER

Kursets omfang  er 50 – 100 timer, avhengig av egen arbeidskapasitet/ innsats.

KRAV TIL GJENNOMFØRING

For å få godkjent deltakelse på kurset må visse krav være gjennomført. 

N

DELTAKELSE

Du må delta på en av oppstartsamlingene.

 

N

ARBEIDSKRAV

Du må levere tre arbeidskrav, som må godkjennes. Ett arbeidskrav leveres medio desember, to leveres i mai.

N

VEILEDE

Du må gjennom kursperioden være hoved – eller biveileder for Ph.D.-student

N

PRESENTASJON

Du må delta, og presentere refleksjoner over egen praksis på en kursdag i februar.