Nettdiskusjoner som læringsaktivitet

Mange nettbaserte studietilbud legger til rette for at studenter skal diskutere faglige problemstillinger med medstudenter i nettbaserte diskusjonsforum. De fleste studietilbud legger vekt på at studenter skal utvikle evne til kritisk refleksjon. Hvordan bidrar nettdiskusjoner til studenters kompetanse knyttet til kritisk refleksjon. Prosjektet “Online discussions for better learning in higher education” forsøker å bidra til ny kunnskap om dette spørsmålet gjennom:
– drøfting av ulike rammeverk for å vurdere kritisk tenking
– analyser av faglige nettdiskusjoner i noen utvalgte nettstudier
– intervjuer med lærere

Kontaktperson: Jens Breivik