Forskningsveiledning i ulike fagmiljø

Formålet med forskningsprosjektet er å innhente mer systematisk informasjon om hvordan forskningsveiledningen ved de enkelte fakulteter foregår. Vi har en antakelse om at veiledningen foregår på svært ulike måter innenfor ulike fagmiljø og ønsker å avdekke hva disse forskjellene eventuelt består i. Formålet med studien er å avdekke hvordan forskningsveiledning skjer, hvilken oppfølging og type støtte den enkelte kandidat får og hvorvidt forskningsveiledningen synes å følge spesifikke mønster knyttet til hvilke fakultet doktorgradsveiledningen er gitt ved. Prosjektet påbegynte fase I av datainnsamlingen i januar 2013. I dette prosjektet inngår ulike delprosjekt som nettbasert veiledning, veilederen og studentens perspektiver.
Kontaktperson: Trine Fossland