Forskningsbasert evaluering av ingeniørutdanning via “Y-veinord”

“Y-veienord” åpner for at søkere uten studiekompetanse, men med relevant fagbrev fra videregående opplæring, kan ta bachelor i ingeniørfag. RESULT har fått i oppdrag å evaluere dette studietilbudet, og gjennomfører evalueringen over en treårsperiode med oppstart høsten 2013. Evalueringen favner bredt, og vurderer y-vei-tilbudene i Narvik og Tromsø med søkelys på:
– bidrag til utvikling av kompetanse som næringsliv og offentlig sektor etterspør
– rekruttering til studiet, gjennomføring og resultater
– studietilbudenes faglige og pedagogiske kvalitet
– studentenes vurdering, studienes tilgjengelighet og kvalitet
Mer informasjon om prosjektet y-veien finnes her
Kontaktperson: Øystein Lund