Plagiat – nye erfaringer og mer kunnskap

Plagiat – nye erfaringer og mer kunnskap

Vi har tidligere skrevet om nettkurset “Forebygging av plagiat”  på denne siden. Teamaet er viktig og kurset har fått stor oppmerksomhet. I alt 173 har meldt seg på nettkurset. Utviklerne har nå gjort en første oppsummering av de erfaringer en har høstet...
Plagiat – nye erfaringer og mer kunnskap

Nettkurs om forebygging av plagiat

UB og RESULT har sammen laget nettkurs i forebygging av plagiat. Kurset er menst som en ressurs for undervisere ved Universitetet i Tromsø som ønsker å arbeide med forebygging av plagiat i studentarbeider. Målsettingen med kurset er å bidra til økt fokus på metoder...