Plagiat – nye erfaringer og mer kunnskap

Plagiat – nye erfaringer og mer kunnskap

Vi har tidligere skrevet om nettkurset “Forebygging av plagiat”  på denne siden. Teamaet er viktig og kurset har fått stor oppmerksomhet. I alt 173 har meldt seg på nettkurset. Utviklerne har nå gjort en første oppsummering av de erfaringer en har høstet...
Nettkurs om forebygging av plagiat

Nettkurs om forebygging av plagiat

UB og RESULT har sammen laget nettkurs i forebygging av plagiat. Kurset er menst som en ressurs for undervisere ved Universitetet i Tromsø som ønsker å arbeide med forebygging av plagiat i studentarbeider. Målsettingen med kurset er å bidra til økt fokus på metoder...