HSL-fakultet tar digital eksamen på alvor.

HSL gjennomfører denne våren digital skoleeksamener i til sammen 19 emner. Dette er i tillegg til innleveringer av alle hjemmeeksamener digitalt i Fronter. Det er første gang ved UiT at en benytter en helhetlig teknologisk løsning til gjennomføringen av skoleeksamen....
Digital eksamen blir nasjonal

Digital eksamen blir nasjonal

UNINETT ved Digital eksamen-gruppa tar nå ansvaret for en nasjonal satsing på digital eksamen. Gruppa ønsker frivillige deltakere fra alle utdanningsinstitusjoner. Arbeidet vil i første rekke dreie seg om å få på plass felles løsninger for hele høyere utdanning slik...

Digital eksamen et satsingsområde ved UiT

Digital eksamen har ved UiT, som ved mange andre norske høgskoler og universiteter, blitt et viktig arbeidsområde. Stort engasjement blant studentene og bevisst satsing fra universitetsledelsen gjør at dette feltet vil få stor oppmerksomhet i 2014. UiT står godt...