Terje Bergli - Result

Terje Bergli

Seniorrådgiver | Teknologi og multimedia i undervisning

Evita Lill Bergstad - Result

Evita Lill Bergstad

Rådgiver | administrasjon og kurs

Iris Helene Borch - Result
Ådne Danielsen - Result

Ådne Danielsen

Førsteamanuensis

Kine Dørum - Result

Kine Dørum

Førsteamanuensis

Lillian Vederhus - Result

Lillian Vederhus

Førsteamanuensis | Utdanningsvitenskap og forskning

Trine Fossland - Result

Trine Fossland

Professor

Gunnar Grepperud - Result
Yngvar Natland - Result

Tiia Grøn

Rådgiver | Utvikling og produksjon av video

Per Frank Hansen - Result

Per Frank Hansen

Senioringeniør

Robert Isaksen - Result

Robert Isaksen

Førsteamanuensis | Universitetspedagog, filosof

Jelena N Larsen - Result

Jelena N Larsen

Stipendiat | Learning Design & Learning Analytics in online education

Øystein Lund - Result

Øystein Lund

Instituttleder – Result

Yngvar Natland - Result

Yngvar Natland

Rådgiver | multimedia konsulent

Kari Riddervold - Result

Kari Riddervold

Seniorrådgiver

Ragnhild Sandvoll - Result

Ragnhild Sandvoll

Førsteamanuensis | universitetspedagogikk

Mark Stenersen - Result

Mark Stenersen

Rådgiver | Grafisk Designer

Eric Kama Steinberg - Result

Eric Kama Steinberg

Rådgiver | Videoprodusent

Ann Karin Tobiassen - Result

Ann Karin Tobiassen

Seniorrådgiver/Stipendiat