Terje Bergli

Terje Bergli

Rådgiver

Iris Helene Borch

Iris Helene Borch

Stipendiat

Ådne Danielsen

Ådne Danielsen

Instituttleder

Kine Dørum

Kine Dørum

Førsteamanuensis

Trine Fossland

Trine Fossland

Førsteamanuensis

Grepperud, Gunnar

Gunnar Grepperud

Professor

Yngvar Natland

Tiia Grøn

Førstekonsulent

Per Frank Hansen

Per Frank Hansen

Overingeniør

Jelena N Larsen

Jelena N Larsen

Rådgiver

Øystein Lund

Øystein Lund

Førsteamanuensis

Yngvar Natland

Yngvar Natland

Prosjektleder

Kari Riddervold

Kari Riddervold

Seniorrådgiver

Ragnhild Sandvoll

Ragnhild Sandvoll

Førsteamanuensis

Yngvar Natland

Mark Stenersen

Rådgiver

Lillian Vederhus

Ann Karin Tobiassen

Seniorrådgiver/Stipendiat

Lillian Vederhus

Lillian Vederhus

Førsteamanuensis