Innspilte diktater

Rytmekort

Polyrytmeøvelser

Intervaller

Rytmelesingsoppgaver

Prima vista-melodier med modulasjon

Fritonalt oppgavemateriale

Harmonikk: Auditiv analyse

Harmonikk: Diverse materiale