Våren 2023 har situasjonen til stipendiater ved norske universiteter blitt hyppig debattert i nettavisen for universitets- og høgskolesektoren (Khrono – nyheter om universiteter, høgskoler og forskning). Et tema som har gått igjen er kompetansen veiledere har med tanke på å kunne følge opp egne stipendiater. I en redaksjonell omtale av temaet gjennomgås praksiser ved flere norske institusjoner (Vurderer å gjøre veileder­opplæring obligatorisk (khrono.no)). Reportasjen viser at det er ulike praksiser med tanke på hvordan man på institusjonelt nivå følger opp ansattes behov for kompetanse innenfor dette området. De fleste institusjonene stiller ikke krav til at ansatte som har veilederansvar for doktorgradsstudenter skal ha noen form for formell kompetanse for å kunne inneha denne oppgaven.

UiT vedtok allerede i 2017 et krav om at veiledere med ansvar for stipendiater skal gjennomgå et kurs om forskningsveiledning. Utviklingsprogram for forskningsveiledere som tilbys fra Result retter søkelyset mot doktorgradsveiledningen og kompleksiteten denne rollen fører med seg. Over 300 ansatte ved UiT har så langt gjennomført utviklingsprogrammet. Høsten 2022 startet 105 veiledere på programmet, og nytt kull starter nå til høsten. Våren 2024 lyses programmet ut på nytt, med oppstart høsten 2024.