Result arrangerer Norges første undervisningsfilmfestival

Film som medium kan ikke på magisk vis fikse eller øke læringen, men kombinert i en pedagogisk kontekst kan film være et nyttig verktøy for å støtte studentene i deres læringsprosess. Og film blir mer og mer brukt i undervisning, men hvordan kan film fremme læring på en god måte?  

Sett av datoene 13. – 15. mars 2024. Da arrangerer Result Norges første filmfestival hvor undervisningsfilm blir satt inn i en pedagogisk kontekst. TREFFs visjon er å fremme bruken av film som et pedagogisk verktøy i høyere utdanning og å heve kvaliteten på slike filmer.  

TREFF skal være en arena hvor undervisere, pedagoger og filmskapere møtes, deler erfaringer og blir inspirert. TREFF handler om å vise frem kreative, smarte og gode måter å undervise ved å bruke film. 

Under TREFF skal vi ikke bare se filmer, men også diskutere deres pedagogiske verdi og innhold. Vi har allerede på plass to foredragsholdere som vil snakke om bruk av film i undervisning og det vil bli annonsert flere. Det vil bli arrangert en workshop i forkant av festivalen som skal gi gode og praktiske verktøy og inspirasjon for å jobbe med video i undervisning. Det blir også tid til sosialt samvær, de gode samtalene og events.  

Kategorier

Vi har tre kategorier:

1

Best use of video in an educational context

2

Best educational film or video 

 

3

Best educational social media account that uses video  

Meld på din film

Hos Treff ønsker vi at læring og film skal stå i fokus. Derfor vil vi også gi en anerkjennelse til de bidragene som best fremmer denne ambisjonen. Vi ønsker alle bidrag velkommen. Det vil være en jury som skal vurdere filmene. Har du eller kjenner du noen som har en undervisningsfilm som bør vises på TREFF? Eller en film som skal produseres? Filmer kan leveres inn allerede nå, les her.

Klikk her for å melde på din film nå!

Følg oss på SoMe