Result har ledig fast stilling som enten professor, dosent, førsteamanuensis eller førstelektor innen forsknings- og utviklingsarbeid rettet inn mot ledelse, organisering og styring i universitets- og høgskolesektoren. Universitets- og høgskolesektoren er i stadig omstilling, og det er behov for mer kunnskap om hvordan internasjonale og nasjonale føringer virker inn på undervisning og læring på institusjonsnivå. Vi trenger mer kunnskap om vilkår for arbeid med undervisnings- og læringskvalitet i sektoren, både på samfunns- institusjons-, og individnivå. Søknadsfrist 11. april. Se utlysningen her.

Det andre stillingen er som enten førsteamanuensis eller førstelektor i på feltet undervisning og læring i høyere utdanning, uniped. Søknadsfrist 11. april. Se utlysningen her.