To utlysninger er for tiden aktuelle for søknad om midler til utdanningsprosjekter. Målsetting med utlysningen til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, HK-dir, er å støtte tiltak som skal bidra til å gjøre studietilbud mer tilgjengelig for folk i hele landet, uavhengig av livssituasjon og individuelle behov. Det gis støtte til både utvikling og drift av fleksible og desentraliserte studietilbud som bidrar til å oppfylle lokale, regionale og/eller nasjonale kompetansebehov. Søknadsfristen for ordningen er 14. april og svar på søknaden får man i slutten av mai. Utlysningen er her.

 

UiT ved SEFU har utlyst midler i Program for utdanningskvalitet. Virkemiddelet vil finansiere ettårige utviklingsprosjekter innen utdanning, og har som målsetting å stimulere til utvikling av nye undervisnings- og vurderingsformer ved UiT for å gi og økt kvalitet i utdanningene og bedre og relevant læring for studentene. Søknadsfrist er satt til 14. april. Utlysningen er her.

Årets tre tematiske innretninger er knyttet til UiTs nye strategi: Eallju – Drivkraft i nord

  1. Integrering av samiske og/eller kvensk kulturkompetanse i studieprogrammet eller utvikling av moduler som integrerer samisk og/eller kvensk kulturkompetanse
  2. Utvikling av undervisnings- og vurderingsformer for kompleks problemløsning (gjenstridige problem/wicked problems)
  3. Integrering av bærekraft og/eller internasjonalisering i program- og læringsdesign.

Result kan bidra med både pedagogisk og teknologisk kompetanse i prosjektene. Det er en fordel om Result kontaktes tidlig i utvikling av søknaden, både med hensyn til faglig innretting og økonomi. Ta gjerne kontakt med instituttleder Øystein Lund, oystein.lund@uit.no