Result har i samarbeid med University of Alberta produsert et åpent nettbasert kurs, en MOOC, med tittelen Arctic Peoples and Cultures. Kurset inngår I en serie på fire kurs, med livet i arktiske områder, og klimaendringene som fellesnevner. Kurset er nå publisert på University of Alberta sine coursera-sider. Her er lenke direkte til kurset.

Målet med kurset Arctic Peoples and Cultures er å bringe kursdeltakerne nærmere folk og kulturer i Arktis.
Se video av introduksjonen til kurset under:

Utformingen har mer preg av en dokumentar enn et tradisjonelt kurs, med hovedvekt på filmatiske skildringer og intervjuer. I tillegg vil man også finne tradisjonelle forelesninger, quiz og lenker til videre fordypning. En målsetting er at ved å bli kjent med personer som lever i Arktis vil kursdeltakere fra andre deler av verden få en bedre forståelse av hva det å leve i arktiske strøk betyr for de som lever her. I tillegg håper vi også at man med mer kunnskap kan bidra i aktuelle arktiske saker, som utfordringene med miljø, klimaendringer, urfolksrettigheter med mer.

Produksjonsteamet ved Result har filmet i Nord-Norge, på Svalbard og i Skottland. Via Barentssekretariatet ble det etablert samarbeid om filming i Russland – som var fullført før krigen brøt ut og gjorde et slikt samarbeid umulig.

Underveis i arbeidet med kurset ble det tydelig at det i stadig større grad har blitt satt fokus på begrepet «Co-production of knowledge» (samproduksjon av kunnskap). Tanken er at når veien videre for Arktis skal avgjøres, så skal kunnskap som urfolk og lokalsamfunn besitter benyttes på lik linje med forskning og annen kunnskap fra det moderne samfunnet. Det viser seg at selv om det er mange som er ser betydningen av samproduksjon av kunnskap, ser vi store forskjeller i tilnærmingen til kunnskap og det er mange utfordringer med å gjennomføre et slikt samarbeid. Dette tema er viet en egen modul i kurset.

Å produsere et slikt kurs har vært en spennende og lærerik prosess. Her er de som har bidratt i prosessen:

Eric Kama Steinberg
Mark Stenersen
Per Frank Hansen
Yngvar Natland
Tiia Grøn
Nathalie Blomstereng
Øystein Lund
Terje Bergli
Kine Maridatter
Jelena Larsen
Kari Riddervold
Helle Forsberg
Fagpersoner fra SESAM – Senter for samiske studier