I det flunkende nye kurset Digitalt grunnkurs i musikkteori og gehør kan brukeren lære om musikalske grunnelementer som nøkler, taktarter, noteverdier, rytmefigurer, skalaer og intervaller, i tillegg til grunnleggende fagterminologi.

Kurset er laget av universitetslektor i gehør, Maria Medby Tollefsen (prosjektleder), førstelektor i el-bass, Andreas Fliflet og Mark Stenersen ved Result.

Kursets er tiltenkt sangere og instrumentalister som ønsker å søke høyere musikkutdanning, men som mangler kunnskap om musikkteori og musikalsk notasjon. Kurset vil også være relevant for korsangere og amatørmusikere som ønsker å få større innsikt i musikkteori.

Kurset er lagt opp som et asynkront, interaktivt kurs, der brukeren jobber seg gjennom materialet i eget tempo. Materialet består av undervisningsvideoer med tilhørende oppgavemateriale.

Kurset er åpent og gratis for alle og enhver, og vil publiseres på Musikkonservatoriets hjemmeside, konsen.no.

Kurset finner du også på Result sin Mooc-plattform Open edX