Institutt for barnevern og sosialt arbeid holder på med et prosjekt som tar sikte på å videreutvikle master i sosialt arbeid og master i barnevern til fleksible, nettbaserte utdanninger. I den forbindelse har de sammen med Result hatt en workshop for å planlegge et “pilot-emne” som skal være første kick-start for hvordan disse masterne nå kan se ut.

Ønsket var å se på hvordan man på en god måte kan utvikle studiet til å være fleksibelt for studentene både i organisering og innhold.  I prosjektet skal de bl.a. oppbygge og kvalitetssikre nye digitale plattformer og verktøy for både ansatte og studenter. Derfor var det nå i startfasen hensiktsmessig å ta utgangspunkt i et emne og starte planleggingen derfra.

I workshopen tok vi utgangspunkt i et valgt emne og benyttet ABC-metoden for å se på læringsdesign. IBS-personalet fikk brukt dagene godt til å reflektere rundt og planlegge både struktur, innhold og mulighet for bruk av ulike læringsmetoder- og verktøy i emnet.

I løpet av de to dagene fulgte vi en viss struktur for å få oversikt over hvor skoen trykker før vi begynte selve arbeidet. Aller først så vi på ulike gode Canvas-emner som allerede eksisterer og hvordan de ser ut og hvorfor de ser slik ut. Både med tanke på bakgrunn, struktur, innhold og aktiviteter m.m. Vi var innom “best practices” og hva som er lurt å tenkte på når man legger opp undervisning på nett.

2

Kine Maridatter hos Result forklarer arbeidsformen.

Foto: Nathalie Blomstereng

I den forbindelse fikk vi også inn Egil Rasmussen fra HHT i Alta via Teams hvor han delte erfaringer med hvordan de jobber med nettundervisning der. De har lang erfaring med nettbaserte emner og har testet ut ulike læringsformer på nett. Det var et meget lærerikt og nyttig innslag med gode tips.

{

I workshopen tok vi utgangspunkt i et valgt emne og benyttet ABC-metoden for å se på læringsdesign.

Videre gikk vi inn på praktisk arbeid med strukturering av emnet hvor deltakerne satt sammen en visuell representasjon over vurderingsformer og metoder før de gikk dypere inn i de ulike læringsformenes innhold. Her fikk de dermed en oversikt over hvilke tema/innhold, arbeidskrav, aktiviteter/oppgaver, kommunikasjon, arbeidsformer, undervisningsmetoder m.m. de ønsker å benytte. På denne måten får de visualisert hvordan emnet må se ut på forhånd før det settes opp nettbasert. Fordelen med dette er at man kan underveis i planleggingen endre struktur og undervisningsmetoder uten at man allerede har gjort en stor jobb i Canvasrommet.

Helt til  sist fikk vi sett på aktuelle verktøy for undervisning og hvilke verktøy som kan passe til den aktuelle læringsaktiviteten eller metoden de ønsker å benytte i den nettbaserte undervisningen.

Til tross for at det ofte blir intense dager var tiden preget av kreativitet, engasjement og  gode faglige samtaler. Ingen tvil om at IBS er et kollegium med faglig dyktige undervisere som brenner for at studentene skal få best mulig læringsutbytte etter endt studium.

3
1

Vil du vite mer om Results workshops? Les mer her.