Nytt stipendiatkurs er i gang

Tirsdag etter påske var det oppstartsamling for vårens kurs i utdanningsfaglig kompetanse for stipendiater. Der fikk vi avklart forventninger til kurset, deltakerne fikk anledning til å bli kjent med hverandre og samtale om muligheter for samarbeid i løpet av kursperioden. Blant de forventinger til kurset som ble uttrykt var mellom annet:

  • Å få nye innspill til undervisningsopplegg
  • Kjenne til ulike teknikker for å undervise, og aktivisere studenter
  • Kjennskap til ulike pedagogiske verktøy
  • Lære å bli komfortabel i undervisningsrollen

Det som venter de 20 deltakerne i kurset fremover er:

  • Der alle har en liten undervisningsøkt, og får tilbakemelding på den fra medlemmer i gruppa og kursledelsen.
  • Arbeid med læringsressurser i Canvas bestående av tekst, grafikk og video. Læringsressursene i Canvas inneholder en modul med grunnleggende prinsipper for undervisning og læring, og en modul med et utvalg undervisningsformer tilpasset ulike situasjoner og behov.
  • Lesing av anbefalt litteratur.
  • Gjennomføring av en avsluttende prøve, med spørsmålsstillinger fra alle delene av kurset.
  • Avsluttende samling, med presentasjon av et undervisningsopplegg som forventes å være forankret i forskningsbaserte prinsipper for undervisning og læring.

Kombinasjonen mellom fysiske samlinger og arbeid med digitale læringsressurser gjenspeiler et forsøk på å balansere ønsket om fleksibilitet for deltakerne opp mot ønske om å ivareta den motivasjon og læring som ligger i samtale med andre deltakere, og det å få – og gi tilbakemelding på undervisning.

Vi skal på ingen måte foregripe kursevalueringen, men det syntes som om det var bra samsvar mellom forventningene fra deltakerne, og det vi faktisk har lagt inn av innholdselementer i kurset. Litt artig var det at deltakerne ba om å få ha Canvasrommet med læringsressurser tilgjengelig også etter kursslutt – for å bruke det som «verktøykasse». Det er noe kursholdere alltid blir glad for å høre!

 

Evita    

Øystein