Forfatter
Øystein Lund

Øystein Lund

Instituttleder Result

Ja her er det altså Flipped Classroom vi snakker om, og vi ser at mange fagmiljøer fortsatt ønsker å skaffe seg mer kunnskap om dette undervisningskonseptet.

Flere fagmiljø har utforsket konseptet gjennom utviklingsprosjekter innen «Program for undervisningskvalitet». Og, vi har nettopp gjennomført avslutningskonferanse i kurset Universitetspedagogisk basiskompetanse, der deltakerne la frem sine utviklingsprosjekter. Der fikk vi også presentert et knippe ganske ulike utgaver av Flipped Classroom: Ulike – men likevel med klare fellestrekk. Og fellestrekkene dreier seg om den prinsipielle ideen Flipped Classroom – eller omvendt undervisning som noen foretrekker å kalle det.

Den grunnleggende ideen bak Flipped Classroom er at man sørger for at studenten får en grunnleggende innføring i et tema i god tid før man skal møtes for å arbeide videre med det samme tema i fellesskap.  Den grunnleggende innføringen kan skje ved hjelp av tekst, men oftest skjer det ved hjelp av video. Når studenten har fått tid til å bearbeide den grunnleggende innføringen på forhånd har hun ofte mer utbytte av det arbeidet som i ettertid skjer sammen med medstudenter og underviser, når man skal trenge dypere inn i stoffet.

{

Vi kommer fra mange ulike fagmiljø, men når du tar utgangspunkt i våre spørsmål – så sikrer du at det blir relevant for alle.”

Rasjonalet er at det er i den mest krevende fasen av undervisningen – arbeid med fordypning og anvendelse at man har medstudenter og underviser tilgjengelig. Mens en første innføring i de grunnleggende begreper og konsepter kan studenten lettere klare alene.  Det gir nok mer mening å si at dette er et prinsipp å arbeide etter, enn å presentere Flipped Classroom som en klart definert metode. Det kan altså være mange måter å flippe på.

Jeg ønsket selv å prøve ut denne måten å arbeide på når jeg skulle gjennomføre et seminar om vurdering innenfor rammen av basiskompetansekurset. Jeg laget en video med de mest sentrale momentene om vurdering i høyere utdanning. I videoen prioriterte jeg å presentere de sentrale aspektene på en klar og strukturert måte – uten å legge inn særlig grad av diskusjon og problematisering.

De som hadde meldt seg på seminaret fikk lenke til videoen, og oppfordring til å:

1

Se videoen

2

Sende meg ett spørsmål knyttet til videoen, gjerne relatert til egen undervisning

Noen vil – med rette – stille spørsmålet. Gir Flipped Classroom bedre læring? Har vi forskning som kan si noe om det? Joda, i det siste tiår er det gjort en god del studier av undervisning etter dette konseptet. Det får bli tema for en annen bloggartikkel.  

Vil du vite mer om Flipped Classroom?

Her er en video om teamet:
Les denne boken om temaet.